• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut
inkluderingsprosjekt

En helt vanlig jobb

Høsten 2012 startet et tverrfaglig praksisprosjekt der målet var få lettere psykisk utviklingshemmede ut i ordinært arbeid. Studenter fra både ergoterapi-, sosionom- og vernepleierutdanningen vært engasjert i arbeidet.

Logo HiB

Ta etter- og vidareutdanning!

Høgskulen har 40 etter- og vidareutdanningar. Nytt til hausten er skrivetolk-utdanning, kurs i beredskaps- og kriseleiing, og undervisning for minoritetsspråklege i grunnopplæring for vaksne.

Anne Britt Vika Nilsen

Mangler partner - venter med barn

Mangel på passende partner er den viktigste årsaken til at mange venter med å få barn. I tillegg spiller familiebakgrunn og egne holdninger inn for når man velger å stifte familie ifølge ny forskning.