• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut
inkluderingsprosjekt

En helt vanlig jobb

Høsten 2012 startet et tverrfaglig praksisprosjekt der målet var få lettere psykisk utviklingshemmede ut i ordinært arbeid. Studenter fra både ergoterapi-, sosionom- og vernepleierutdanningen vært engasjert i arbeidet.

Logo HiB

Ta etter- og vidareutdanning!

Høgskulen har 40 etter- og vidareutdanningar. Nytt til hausten er skrivetolk-utdanning, kurs i beredskaps- og kriseleiing, og undervisning for minoritetsspråklege i grunnopplæring for vaksne.

Anne Britt Vika Nilsen

Mangler partner - venter med barn

Mangel på passende partner er den viktigste årsaken til at mange venter med å få barn. I tillegg spiller familiebakgrunn og egne holdninger inn for når man velger å stifte familie ifølge ny forskning.

Siv Veldman på hest

Svaret er hest

Tre studenter fra tre utdanninger har alle valgt å skrive bacheloroppgave om hest. Hva er det med dette dyret som gjør det egnet til alt fra behandling av ruspasienter til alternativ gymtime?

historieprosjektgruppe

På jakt etter dei gode historiene

Høsten 2014 flyttar sjukepleiarutdanninga inn i det nye høgskulebygget på Kronstad. No vil dei samle inn små og store forteljingar frå 44 års historie i Haukelandbakken.

Sirkusforestilling

Lærer å sprenge grenser

Barnehagelærerstudentene ved høgskolen inviterer barn på sirkus denne uken. Studentene skal sjonglere, være klovner og linedansere.

Barnehagebarn leker i buss på 1950-tallet

Ny nettside om barnehagepionérer

Barnehagepionerer er en ny nettside som presenterer barnehagelæreres profesjonshistorie fra 1930-tallet til nyere tid. Mange av pionerene er videointervjuet og gir et unikt innblikk i etableringen av de første barnehagene i Norge.