• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Viser saker fra 01.11.06 til 01.12.06

Populært virtuelt klasserom

Virtuell lærebok, VirClass

Sosionomstudentar frå 11 land i Europa følgjer Høgskolen i Bergen si nettbaserte undervising i sosialt arbeid. Gjennom eit virtuelt klasserom og ei virtuell lærebok lærer studentane å samanlikne sosialt arbeid i Europa.

I kø for å bli med i alumnusnettverk

Ragnhild Hedemann 2006

Oppstarten av alumnusnettverket ved Høgskolen i Bergen har vore ein suksess. Over 500 tidlegare studentar er no med i nettverket. - Me er kjempefornøgd med responsen, seier ansvarleg for HiB Alumnus Ragnhild Hedemann.

Høgskolelektor populær på universitetet

Amir Hashemi

Ved siden av fulltidsjobben ved Høgskolen i Bergen, har høgskolelektor Amir Hashemi deltidsjobb ved Universitetet i Bergen. Vikaren fra høgskolen er så populær blant UiB-studentene at de har tildelt ham Realistutvalgets pris til beste foreleser.

Norges første høgskoleprofessor i fysioterapi

Eline Thornquist

Eline Thornquist skal bidra til å bygge opp master i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen. Hun er den første professor i fysioterapi ved en høgskole i Norge.

Stor interesse for den nye mastergradsutdanninga

HiB-flagg

Den nye mastergradsutdanninga i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen har slått an hos studentane. Nærare 100 søkte, men berre 28 fekk plass på studiet som har oppstart i januar.

Pedagogisk medisin med bivirkninger

Tavle: regnestykker på tavle

Kunnskapsminister Øystein Djupedal prøver ut PALS for å skape ro og disiplin i norske klasserom. Dette er et program som har vært vellykket overfor elever med atferdsvansker og innsatte i amerikanske fengsler, skriver høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen.

"Thank you! Continue this way!"

nordplus

Slik oppsummerte deltagere fra Finland forrige ukes nordpluskurs for mastergradsstudenter i musikkpedagogikk.

Mariann satte verdensrekord i svømming

Mariann Vestbøstad

Vernepleiestudent Mariann Vestbøstad satte i helgen verdensrekord på 100 meter medley med tiden 1.28.31. Nå gleder hun seg til å delta i VM.

Forsking ved høgskulane

Bergsvik, Eli - oktober 2006

Forsking har ulike grunngjevingar -å forstå, å utfordra og å skapa. Forsking har ein verdi i seg sjølv. Forsking skal dessutan gje eit bidrag til kunnskapsutviklinga nasjonalt og internasjonalt.

Høgskulen vil spele ei konstruktiv rolle for regionen

Høgskolen i Bergen - logo

Høgskolen i Bergen inviterer offentleg sektor i regionen til eit dialogmøte onsdag 6. desember. - Dialogmøtet er svært viktig for samarbeidet vårt med regionen, seier høgskuledirektør Nils Mæhle.

Forskningsbasert undervisning og kunnskapsbasert praksis

Nortvedt, Monica 2006

Vi liker å tro at vår helse- og sosialtjeneste er oppdatert på ny kunnskap til enhver tid, men er det slik? Internasjonale studier tyder på at utilsiktede hendelser skjer i opp mot 10 % av alle pasientopphold i somatiske sykehus.

Forskning også for studentenes skyld

Ranveig Heide Jørgensen

De senere årene har Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen arbeidet aktivt for å øke forsknings- og nyskapingsaktiviteten ved avdelingen. Dette kommer i høyeste grad studentene til gode.

Praksisnære læringsfelleskap

Tavle: regnestykker på tavle

Gjennom en ny form for praksisnær undervisning, skal elever i grunnskolen lære matematikk både i klasserommet og på besøk i lokale bedrifter. Lærerstudenter har en sentral rolle i prosjektet.

Nasjonalt senter som distriktspolitisk vedtak?

dramastudent Ibsen bilag 06

Det har skapt bølgjer i det nasjonale kunst- og kulturpedagogiske miljøet, etter at det vart kjent at Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa skal leggjast til Bodø.

Fylkeskommunen sponser nyskapingsprofessor

Styve, Jan Per (2)

Det nye professoratet i nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen støttes økonomisk av Hordaland fylkeskommune. Målet er å styrke nyskapingskompetansen i regionen gjennom nye utdanningstilbud og forskningsvirksomhet.

Bedre læringsprosess med tverrfaglig trening

kvinne, diskuterer

Å involvere studenter i tverrfaglig teamtrening ser ut til å bedre deres læringsprosess. Det viser en pilotstudie om simuleringstrening i helsefag. Studentene ved Høgskolen i Bergen deltok i arbeidet med studien.

Startet eget firma med hjelp fra Høgskolen i Bergen

Henning Rasmussen

Henning Rasmussen er alumn nr. 500 i HiB Alumnus. Han er en av tre i firmaet Neco Data - et firma som har sprunget ut fra gründermiljøet innenfor datateknikk ved Avdeling for ingeniørutdanning. Alle som er med i firmaet ble uteksaminert fra Høgskolen i Bergen i 2001.

Høgskolebygg med symjebasseng

Byrådsleiar Henning Warloe. Foto: Bergen kommune.

Byrådsleiar Henning Warloe støttar Høgskolen i Bergen i at 50 meters bassenget på Nygårdstangen ikkje kan tene som utdanningsbasseng for høgskolen.

- Malawi får deg til å åpne øynene

Malawi Hildegunn Victoria

Ett års oppdrag i Malawi er over. Fredskorps-prosjektet er avsluttet, og Hildegunn og Victoria er hjemme igjen. Hvordan har det vært å være nyutdannede, norske radiografer i et utviklingsland?