• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

12.09.2006

Gratis kurs i "Mat og helse" og "Kosthold og helse"

Skolekjøkken
De nye fagene "Mat og helse" og "Kosthold og helse" erstatter faget "Heimkunnskap".

"Mat og helse" er et nytt fag i grunnskolen, og erstatter faget "Heimkunnskap". - Helse er det overordnete perspektivet i læreplanen, og mat belyses i tre perspektiv: livsstil, forbruk og kultur, sier faglig ansvarlig Asle Holthe.

Høgskolelektor Asle Holthe var leder for den nasjonale læreplangruppen for det nye faget "Mat og helse". Han forteller at Høgskolen i Bergen tilbyr tre kurs; ett for lærere i "Mat og helse" på barnetrinnet, ett for lærere i "Mat og helse" på ungdomstrinnet og ett kurs for lærere i "Kosthold og helse" i videregående skole.

Kosthold og helse er et sentralt emne i programfaget helsefremmende arbeid (helse og sosialfag, VK1) og programfaget kosthold og livsstil (restaurant- og matfag, VK1). - Kurset er spesielt rettet mot lærere som underviser i disse programfagene på VG1, sier høgskolelektor Asle Holthe.

Høgskolen har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til de tre etterutdanningskursene for lærere. Kursene er gratis for deltakerne. Det vil bli gitt inntil kr. 2.500 i støtte til reise/opphold til deltakere fra andre fylker enn Hordaland.

Søkere må...

  • Ha godkjent lærerutdanning, søkere til kurset for ungdomstrinnet må ha minimum 15 studiepoeng Heimkunnskap.
  • Undervise i faget Mat og helse/Kosthold og helse i inneværende studieår
  • Ha tilgang til e-postadresse og kunne sende og motta e-post

Søkere til kursene i grunnskolen må ta med lokal læreplan i "Mat og helse" til kurset.

Påmelding og mer informasjon:
"Mat og helse" på barnetrinnet
"Mat og helse" på ungdomstrinnet
"Kosthold og helse" i videregående skole

Heine Askeland

Sist endret:  13.03.2008