• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

03.12.2010

Kunstfag som konkurransefag

Operadirektør Tom Remlov– Entreprenørskap bør inn i kunstutdanningene. Markedsføring av kunstuttrykk handler om å skaffe oppmerksomhet slik at du kan gjøre din egen livsopplevelse gyldig for andre, sier Tom Remlov. (Foto: Dag Ove Vareberg)

De utøvende kunstutdanningene i Norge har tonet ned konkurranselementet i altfor stor grad. Det er problematisk, mener Tom Remlov. Konkurransen burde være mye hardere, slik at flere kunstfagstudenter blir stoppet før de er ferdige med utdanningen.

Vi har for få talenter i Norge, mener Tom Remlov, administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett. Talentene har heller ikke en enestående plass i norsk kunstfagutdanning.

Remlov holdt et spissformulert innledningsforedrag på konferansen Helhetlig utdanning for kunstfagtalentene, som ble arrangert på Høgskolen i Bergen i november.

Bondefortellinger og egenart

– På kunstfagområdet er det en innebygd konflikt mellom dyrking av talent og den norske likhetstanken, hevder Remlov.

Bondefortellingene til Bjørnson kan leses som sosiale traktater som har vært dannende for kulturen vår. Likhetstanken har vært viktig for å utvikle norsk egenart og selvforståelse sier Remlov.

Men dyrkingen av egenart kan imidlertid også være begrensende og føre til en «seg selv nok»-holdning, presiserer Remlov. Norges 5 millioner innbyggere er for få til å skape et mangfold innen norsk kulturliv. Med et så lite publikum er faren for konformitet stor.

Et av hovedpoengene til Remlov er at alle utdanninger er avhengige av en kritisk masse som gjør at de får tilgang til tilstrekkelig mange talenter. Løsningen er å se seg selv i en større sammenheng, profilere seg tydeligere mot metodiske retninger og rekruttere talenter fra Danmark og Sverige, mener Tom Remlov.

Erik del Barco Soleglad og Karl-Vidar Lende
Erik del Barco Soleglad og Karl-Vidar Lende spilte utdrag fra Hakkebakkeskogen på konferansen Helhetlig utdanning for kunstfagtalentene. Pianist: Harald Dahlstrøm. (Foto: Dag Ove Vareberg)

Talentutviklingsråd på Vestlandet

Tom Remlovs innledningsforedrag gav et godt utgangspunkt for paneldebatten etterpå.

Mardon Åtvitsland, rektor på Bergen kulturskole, presenterte et forslag om å etablere et talentutviklingsråd for Vestlandet som ble godt mottatt.

– Det bør lages et fleksibelt system, slik at talenter kan få oppfølging og slippe å reise til Oslo for å få god undervisning, understreket Åvitsland.

Samle de flinkeste

Signe Bakke fra Griegakademiet påpekte at det er en unorsk tanke å plassere de beste talentene i en gruppe. Det gir imidlertid meget gode resultater for enkeltelever, påpekte hun og viste til et prosjekt der man har plukket ut de beste talentene mellom 13–19 år i Vestlandsregionen.

– Læringen som skjer elevene imellom, er vel så verdifull som den som skjer mellom elev og lærer. Mange sier det er meget inspirerende å møte andre som er flinke, påpekte Bakke.

Erfaringer fra idretten

– Idretten har mye erfaring med talentutvikling på godt og vondt, sa Jan Emil Ellingsen, førsteamanuensis i idrett fra Høgskolen i Bergen. Han understreket at en ensidig spesialisering i 10-årsalderen ofte fører til at mange faller fra.

Ellingsen problematiserte selve taltentbegrepet og viste til at mer og mer av den internasjonale forskningen heller mot å oppfatte talent som noe dynamisk. Denne forskningen mener at et talent kan utvikles over tid og er ikke primært noe medfødt.

Forskningssamarbeid

Åvitsland mente innspillet om idrettens erfaringer med tidlig spesialisering er nyttig med tanke på at Bergen kulturskole i årene framover ønsker å satse enda mer på talentutvikling. Han håpet at HiB vil vurdere et mulig samarbeid for å få mer forskning på talentutvikling innen kunstfagene.

Norsk kulturskoleråd har inngått et forskningssamarbeid med Norges musikkhøgskole, opplyste Merethe Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd. I første omgang vil man kartlegge hva som er gjort av forskning innen kulturskoleområdet, og deretter foreslå aktuelle FoU-prosjekter. Arbeidsgruppen er klar for innspill, oppfordret Wilhelmsen.

Konferansen ble arrangert av: Griegakademiet/UiB, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (HiB), Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen kulturskole og Norsk kulturskoleråd - Hordaland

 

Dag Ove Vareberg

Sist endret:  03.12.2010