• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Sykepleiere rett fra skolebenken til jobb

bilde av studenter i bunad
Bak fra venstre: Margunn Berge; Lisbeth Flotve Mo; Marita Vangdal Mo; Hjørdis Marie Byrkjeland; Trude Rykken Norheim
fra venstre foran; Marianne Fonneland Mo: Kjersti Hansen: Kristin Hovland; Sonja Handegard (Foto Kay Berg)

Fredag den 13. ble en lykkedag for 47 nye sykepleiere som fikk vitnemål etter fire år med studier. Lang erfaring fra helsevesenet og høy motivasjon for å stå bedre rustet faglig sett  har vært fellesnevner for studentene som har  kombinert jobb og studier.

Studentene som har tatt desentralisert sykepleierutdanning har bodd i hjemkommunen og jobbet mens de har studert.  Lokal forankring sikrer rekruttering til sykehus/helseinstitusjoner i distriktene, og studentene slipper å bryte opp fra familie og venner. Kommunene er svært fornøyde med dette studieopplegget, da de ofte sliter med ufaglært arbeidskraft.  Nå har de fått godt utdannede og motiverte ansatte. Kvam kommune har sikret seg ni nye sykepleiere med dette opplegget,  8 studenter er fra området rundt Voss og Granvin og hele 10 studenter er hjemmehørende i Eidfjord, Odda og Ullensvang. Tilsammen representerer de hele 12 kommuner i Hordaland.

Teamleder Edit Blåsternes ved sykepleierutdanningen ønsker å fortsette det gode samarbeidet mellom kommunene og høgskolen.
- Behovet for slike typer utdanninger er stort, og  kommunene og helseforetak får ivaretatt viktige oppgaver som ligger der ute, sier hun. Kommunene får noe mer nå, enn når helt nyutdannede ferske sykepleiere blir ansatt i sin første jobb.
- Dere har en modenhet og erfaring som nyutdannede sykepleiere  ikke har, sier hun i sin tale til de ferske, men samtidig erfarne helsearbeiderne.

I sin tale til de nyutdannede sykepleierne understreker rektor Karl Olav Nummedal også viktigheten av at  kommunene og Høgskolen i Bergen sammen kan bidra til gode utdanningsprogram.
- Det har ikke bare vært idyll, men også dramatikk knyttet til denne utdanningen. Noen av studentene som dro til Tanzania for å få praksis i mars 2001 var involvert i en dramatisk flyulykke, noe som satte fokus på sikkerheten til studenter som tar deler av sin utdanning i utlandet. Som høgskole lærte vi av dette, og vi har jobbet mye med  en beredskapsplan for krisehåndtering, sa rektor i sin tale.
- Jeg ønsker dere tilbake til Høgskolen i Bergen ved en senere anledning, og da som etter - og videreutdanningsstudenter.

Les hva Bergens Tidende skrev om saken

Se bilder fra den høytidelige avslutningsseremonien:

bilde av studenter i bunad bilde av studenter i bunad
Bak fra venstre: Målfrid Utne; Anita Draugsvoll ; Gro Mette Kråkevik; Sylvi Fredriksen Svartveit; Marit Bu Oppedal;
Foran venstre; Gro Elnan; Laila Langeland Hereid; Randi Lægreid; Arnhild Ueland Forstrøm (Foto Kay Berg)
Fra venstre: Kjetil R. Johansen; Solveig Gjuvsland; Steinar Haktorsen; Silvia Einan og Vidar Teigen (Foto Kay Berg)
bilde av studenter i bunad  
Bak fra venstre: Anita Bø Røen; Hege Oliv Høylo; Margit Holven; Kari Skeie;
Foran venstre; Berit Feøy; Merete Eide Nilsen; Solveig Aabrekk; Ragnhild Raa Ravndal (Foto Kay Berg)
 

Eli Rye

Sist endret:  13.03.2008