• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut


Musikkseksjonen

Siste konsert for musikklinjekoret med Gunnar Sævig som dirigent. Fra Festspillene i Bergen, Håkonshallen, 24. mai, 1968.
Har du studert ved musikklinjen? Bli med i høgskolens alumnus-nettverk.

Musikklinjen ved Bergen Lærerskole, nå Griegakdemiet - seksjon for musikk ved Høgskolen i Bergen, var den første i sitt slag i Norge da den ble etablert av Gunnar Sævig og Ivar Benum høsten 1958.

Musikklinjen ble en milepel innenfor det musikkpedagogiske arbeidet ved lærerutdanningsinstitusjonene i Norge og er fremdeles svært attraktiv og aktuell for studenter som får den unike kombinasjonen av allmennlærer og musikkfordypning i løpet av et 4-årig studieforløp.

I nært samarbeid med Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet - Institutt for musikk - UiB) gjorde utdanningsinstitusjonene seg bemerket på landsbasis med sin store satsning på å utdanne musikere og musikklærere, og de hadde også flere store kor- og orkesteroppsetninger sammen.

Musikkseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning har ansvaret for Jentekoret ved Høgskolen i Bergen. Du kan lese mer om koret her.

Ledelse

Seksjonsleder:

Aslaug Furholt
E-post: Aslaug.Furholt@hib.no
Telefon: 55 58 57 49

Adresse

Besøksadresse: Landåssvingen 15, 5096 Bergen
Telefon: 55 58 75 00
Faks: 55 58 58 09

 

Sist endret: 15.08.2013