Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Hvordan rettighetsklarere og skape digitale kompendier

Rettighetsklareringen må gjøres i Bolk. Derimot er det frivillig om du skaper digitale kompendier i Bolk.

I Bolk finnes det to valg: rettighetsklarere og skape digitalt kompendie eller kun rettighetsklarere. Les mer om de ulike framgangmåtene og hvordan det gjøres i lenkene under. Vi har også en anbefalt metode basert på materialetype.

Ønsker du å bestille digitalt materiale gjennom Bolk for deler av materialet? Det kan f.eks. være aktuelt når du allerede har en del av innholdet innskannet. Du må da opprette to kompendier i Bolk og utfører begge disse registreringsmåter.

Gjenbruk av kompendier

Har du tidligere bestilt kompendier i Bolk så kan disse gjenbrukes. Les her hvordan det gjøres

En anbefalt metode

Metoden er å basere på hvilken materialetype det er:

Bokutdrag: Bestill digitalt kompendie i Bolk.
Artikler som ikke ligger elektronisk: Kopier og laste opp i itslearning.
Vitenskapelige artikler som ligger elektronisk: Studentene får selve søke opp.

Du vil ikke få et kompendie som henger sammen i en fil. Derimot vil det blir enklere å skape. 

Rettighetsklarerer og skape digitale kompendier i Bolk

 • Logg deg på bolk.no med din feide-id og passord.  
 • Klikk på "Lag kompendium".

1. Angi kursinformasjon

 • Velg "Kompendiefil gjennom bolk". Obs. Du kan ikke forandre dette senere.
 • Fyll deretter i kursinformasjonen.

2. Velg innhold

Her søker du og velger innholdet du skal bruke i kompendiet. Når du etterhvert legger til innholdet så vises det øverst på siden.

 1. Søk opp innholdet til kompendiet. Søk på ISBN eller boktittel.
 2. Klikk på tittelen for å se mer informasjon om boken og der angi sidetall for utdraget. Klikk "Legg i kompendium".
 • Får du meldingen "Mangler innholdsfil", velg "Legg til".
 • Får du meldingen "Tekstutdrag må rettighetsklareres". Antagelig er utdraget mer enn 15% av boken. Vurder om du ønsker utdraget. Hvis ja; klikk "Legg til".
 • Ingen treff på boken du søkte etter? Velg "Bestilling av manuelt litteratursøk".

3. Se gjennom og bestill

 1. Hvis ikke Kopinor hadde alt materiale tilgjengelig, klikk "Bestille rettighetsklarering og innhenting av innhold". Kopinor kjører nå i gang en prosess med å hente nødvendig materiale/informasjon.
 2. Se igjennom at alt stemmer i oversikten. Er materialet tilgjengelig hos Kopinor så kan det forhåndsvises. Ikke velg levering av trykte kompendier. Vi har kun digital levering. Noter når materialet forventes å være klar for levering.
 3. Klikk på "Bestill". Er ikke knappen klikkbar?, sjekk om du må bestille materiale eller rettighetsklarering.

NB: Selv om du må bestille materiale

Har du fått avslag fra Kopinor på en forespørsel om å bruke mer enn 15%?

Du må da minke på antall sider. Det kan du gjøre ved å:

 • Endre utdrag så at du er under 15%
 • Bruke utdrag fra andre bøker, som beskriver innholdet mer kortfattet 
 • Velge å ikke ha med utdraget i kompendiumet, å istedet ha det på vanlig pensumliste.

Hvordan studentene får materialet

Du får en epost når innholdet er rettighetsklarert og kompendiet er ferdig. Der ligger en lenke til filen i Bolk. Logg på og last ned PDF-filen med kompendiumet til egen maskin.

Sjekk at materiale ser bra ut. Ser innskanningen dårlig ut? Besvarer eposten til Kopinor så ordner dem en bedre versjon.

Er du fornøyd med kompendiet så laster du opp den i itslearning til det emne det gjelder. Du kan også sende den direkte til studentene. Filen er uten kopisperrer og kan fritt disponeres av studentene. Kompendiet skal ikke deles med studenter utenfor kurset.

Spesielt om tidsskriftsartikler

Ønsker du å ha med artikler i kompendiet? Les her om hvordan du gjør det

Rettighetsklarerer og selv skaper digitale kompendier

 • Logg deg på bolk.no med din feide-id og passord.  
 • Klikk på "Lag kompendium".

1. Angi kursinformasjon

 • Velg "Kun registrering". Obs. Du kan ikke forandre dette senere.
 • Fyll der etter i kursinformasjonen.

2. Velg innhold

Her søker du og velger innholdet du skal bruke i kompendiet. Når du etterhvert legger til innholdet så vises det øverst på siden.

 1. Søk opp innholdet til kompendiet. Søk på ISBN eller boktittel.
 2. Klikk på tittelen for å se mer informasjon om boken og der angi sidetall for utdraget. Klikk "Legg i kompendium".
 • Får du meldingen "Mangler innholdsfil"? Den har ingen betydning når du kun registrerer, velg "Legg til".
 • Får du meldingen "Tekstutdrag må rettighetsklareres". Antagelig er utdraget mer enn 15% av boken. Vurder om du ønsker utdraget. Hvis ja; klikk "Legg til".
 • Ingen treff på boken du søkte etter? Velg "Bestilling av manuelt litteratursøk".

3. Se gjennom og bestill

 1. Hvis noen av utdragene er mer enn 15% så klikker du på "Bestille rettighetsklarering". Kopinor kjører nå i gang en prosess med å hente nødvendig tillatelse.
 2. Se igjennom at alt stemmer i oversikten og klikk av at du har lest kjøpsinformasjonen.
 3. Klikk på "Bestill".
  Er ikke knappen klikkbar?, sjekk om du må bestille rettighetsklarering.

Har du fått avslag fra Kopinor på en forespørsel om å bruke mer enn 15%?

Du må da minke på antall sider. Det kan du gjøre ved å ha:

 • Endre utdrag så at du er under 15%
 • Bruke utdrag fra andre bøker, som beskriver innholdet mer kortfattet 
 • Velge å ikke ha med utdraget i kompendiumet, å istedet ha det på vanlig pensumliste.

Hvordan studentene får materialet

Du får en epost når innholdet er rettighetsklarert.

Du kan lage en egen forside til kompendiet. Denne teksten må dog stå på kompendiet:

Høgskulen på Vestlandet/Semester/Emnekode

Dette materialet er vernet etter åndsverkloven og er helt eller delvis fremstilt etter avtale med Kopinor. Materialet kan benyttes av studenter som deltar i det aktuelle emnet, for egne studier, i ethvert format og på enhver plattform. Uten uttrykkelig samtykke er annen eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no ).

Et forslag på forside til kompendiumet kan lastes ned her (obs: fyll i semester og emnekode).

Filen kan deretter lastes opp i itslearning, men kan også sendes direkte til studentene. Kompendiet skal ikke deles med studenter utenfor kurset. 

Spesielt om tidsskriftsartikler

Ønsker du å ha med artikler i kompendiet? Les her om hvordan du gjør det.