Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ressurser for a-å

NB! Noen baser er kun tilgjengelige fra maskiner knyttet til Høgskolens datanett eller via tilgang hjemmefra

Sentrale ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Academic Search Elite

Tverrfaglig artikkeldatabase. Artikler fra både vitenskapelige og generelle tidsskrifter for mange fagområder. Mye fulltekst.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ACM Digital library

ACM Digital Library er fulltekst-arkivet til Association for Computing Machinery. Her fins tidsskriftartikler og konferansepublikasjoner utgitt av ACM og andre, fra 1954 og utover.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett AMED

Bibliografisk database inned fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Amed registrerer fra ca 600 tidsskrifter. Hovedvekt på engelskspråklige publikasjoner. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Amirsys Imaging Reference Center

Database over radiograffaglige bilder. Basen er organisert i brede medisinske kategorier, som igjen er delt inn i diagnoser. Hver diagnose presenteres med bilder av aktuelle radiograffaglige modaliteter samt en utdypende tekst. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Atekst

Fulltekst tilgang til redaksjonsarkivene til de fleste større norske aviser og flere mindre. Blant annet Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Klassekampen, Adresseavisen, NTB, samt årboka "Hvem Hva Hvor". 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Aktuell kunnskap relatert til barnevern og familievern. Inneholder bl.a. fagtidsskrifter, forskningsrapporter, rettskilder, samt veiledninger og råd utarbeidet av anerkjente fagmiljøer.

Barnehageforum

Et verktøy for alle barnehager. Her finner du blant annet blogger, faglig og redaksjonelt stoff og diskusjonsgrupper. 

Brukere fra HiB kan få eget navn og passord til Barnehageforum gjennom abonnementet til biblioteket. Les mer. Kontakt biblioteket for å få tilgang til å opprette egen bruker.

Bergen byleksikon

Et lokalhistorisk oppslagsverk om Bergen. 

Bergen offentlige bibliotek

Bibliotekkatalogen til Bergen offentlige bibliotek. 

Bibliografi over norsk litteraturforskning

Nasjonalbibliotekets Bibliografi over norsk litteraturforskning som omfatter litteratur etter 1500 og generell litteraturkritikk og litteraturteori. 

Bibliotek.dk

Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler. 

Biblioteksøk

Nasjonal søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker, noter m.m. i norske bibliotek. 

BioMed Central (BMC)

BioMed Central er et uavhengig forlagshus som har som målsetning å gi tilgang til fagfellevurdert biomedisinsk forskning. Alle originale artikler som er publisert av BioMed Central er gratis tilgengelig umiddelbart etter publisering. 

BMJ Best Practice

Medisinsk og helsefaglig oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapen i BMJ Best Practice bygger på et internasjonalt, oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

BMJ Clinical Evidence

Database som oppsummerer den beste, tilgjengelige forskningen om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 200 diagnoser. 

BORA-HiB

BORA-HiB er et digitalt fulltekstarkiv som inneholder vitenskapelig produksjon fra avdelinger og forskningssentre på Høgskolen i Bergen. I arkivet finnes masteroppgaver, avhandlinger, publiserte artikler og annen produksjon, bl.a. fra Skriftserien. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Britannica ImageQuest

Britannicas ImageQuest inneheld nærare 3 millionar bilete. Alle bileta er rettighetsklarerte for ikkje-kommersiell, pedagogisk bruk som studentoppgåver, undervisning. Hugs at du alltid må henvisa til kjelda.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett British Nursing Index (BNI)

British Nursing Index and Archive dekker over 270 engelskspråklige sykepleietidsskrifter, med vekt på sykepleie og jordmorfag. Basen har et europeisk perspektiv på sykepleie. Oppdateres månedlig.

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Studenter og ansatte ved Høgskolen kan få tilsendt fullstendige regnskapstall fra norske bedrifter til bruk i oppgaver eller forskning. (Henvendelse til biblioteket) 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Business Source Elite

Internasjonal database over litteratur innen fagområdet økonomi og administrasjon. Inneholder tidsskriftartikler i fulltekst og selskapsprofiler.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Byggtjeneste Portalen

Lover, forskrifter og veiledninger for bygge- og anleggsbransjen. 

Campbell Library

Systematiske oversikter i fulltekst over effekten av tiltak innenfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

CENELEC

Søk i katalog over europeiske elektro-tekniske standarder. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett CINAHL

Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, blant annet fysioterapi, ergoterapi og ernæring f.o.m. 1981. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Cochrane Library

Database med forskningsbasert informasjon om effekten av ulike tiltak for forebygging og behandling. 

Copac

Samlet bibliotekkatalog av britiske og irske fagbibliotek. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett DNV GL

Publikasjoner fra Det Norske Veritas, som inneholder regler for klassifikasjoner av ulike skip, koder for offshore, sertifiseringsstandarder og retningslinjer.
Basen inneholder også  IACS Unified Requirements and Common Structural Rules for Oil Tankers and Bulk Carriers,  IMO / ILO conventions, samt  IMO Vega databasen (SOLAS, MARPOL, Loadline) 

DSBs oppslagsverk

Det nettbaserte oppslagsverket inneholder lover og regler for transport av farlig gods, elsikkerhet, brann- og eksplosjonsvern, sivilforsvaret, samt kontroll med produkter og forbrukertjenester. Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Embase

EMBASE registrerer artikler fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) og er et viktig supplement til MEDLINE. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag. Fra januar 2010 begynte EMBASE å ta inn MEDLINE-poster i databasen.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Britannica Academic

Det mest anerkjente leksikonet i den engelskspråklige verden. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Engineering Village

Den største basen innen ingeniørfaglig litteratur (Compendex). Den henviser til tidsskriftartikler, konferanserapporter og andre rapporter, men gir ikke fulltekst. Over 17 millioner registrerte dokumenter fra 73 land innen 190 ingeniørfaglige disipliner. 

Epistemonikos

Gratis internasjonal database som inneholder systematiske oversikter og kvalitetsvurderte systematiske oversikter som omhandler behandling, diagnose, prognose, skade og etiologi. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ERIC

Internasjonal base som gir oversikt over pedagogisk litteratur og ressurser.  

Europeana Collections

Søk i de digitaliserte samlingene til europeiske museum, gallerier, arkiv og bibliotek. 

Eurostat

Portal til EU-statistikk i fulltekst. Sammenlignende statistikk for EU-, EØS-området og andre viktige samarbeidspartnere. Det aller meste av materialet ligger gratis på nettsidene. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Forflytningskunnskap

Inneholder over 100 videoer som viser hvordan du som helsearbeider kan forflytte istedenfor å løfte.

For å få tilgang: klikk på "Logg inn"/"Bytt bruker" --> "Du kan også logge inn med Feide" --> Bruk Feide-pålogging.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Fysioterapihåndboka

Fysioterapihåndboka inneholder over 1200 tekstdokumenter og relaterte pasientinformasjoner for fysioterapi samt 125 artikler om klinisk anatomi. I tillegg finner du over 600 videoer som demonstrerer: undersøkelser, manuelle behandlinger, styrkeøvelser, tøyningsøvelser, animasjoner om sykdommer, skader, anatomi, behandlinger etc. Fysioterapihåndboka har samme struktur og funksjonalitet som NEL.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar via Høgskolens nett, eller logger deg på hjemmefra får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på. 

Helsebiblioteket

Gratis kilde til oppdatert fagkunnskap for helsepersonell i Norge. Her kan du blant annet søke i helsefaglige databaser, lese helsefaglige forskningsartikler og finne norske og utenlandske retningslinjer. 

Historisk tidsskrift, HIFO-nytt og Heimen

Søking i registrene til Historisk tidsskrift (1871-2007), HIFO-nytt (1993-2007) og Heimen (1922-2007).

Hordaland samsøk

Samlet søk for flere av fag- og folkebibliotekene i Hordaland. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Idunn – Nordiske tidsskrifter på nett

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her kan du søke og lese i over 26 000 kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder, og nye artikler, utgaver og tidsskrifter blir løpende lagt til på nettstedet.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett IEEE Xplore

Basen består av tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder, og gir tilgang til mer enn 3 millioner fulltekstdokumenter fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

Ingeniørens innkjøpsbok

Innkjøpsguide for tekniske varer og tjenester innen norsk industri. Søk i over 7000 produkter og tjenester. Innholder dybdeinformasjon om leverandører innen bransjene bygg, kjemi, elektro og maskin. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Joanna Briggs Institute (JBI) EBP Database

Helsefaglig database som inneholder fulltekst til blant annet systematiske oversikter og anbefalte retningslinjer. Basen har hovedvekt på sykepleie og jordmorfag, men dekker også tilgrensende fagområder som fysio- og ergoterapi.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett JSTOR

Database over akademiske tidsskrifter, bøker og primærkilder i ulike fag, med hovedvekt på humaniora og samfunnsfag. 

Juridisk nettviser

En portal for ulike juridiske emner både nasjonalt og internasjonalt.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Kommentarutgaver.no

Tilgang til Universitetsforlagets blå kommentarutgaver og utvalgte juridiske fagbøker på nett. Kommentarutgavene oppdateres jevnlig, og lenker direkte til lovdata.no for aktuelle rettskilder. Klikk på "IP-LOGG INN" for tilgang.

Kyst.no

Artikler fra Norsk Fiskeoppdrett (fra 1976), kyst.no (fra 1997) og Nytt fra forskning (fra 2004).

LEXIN-ordbøkene

Ordbøker laget spesielt for minoritetsspråklige elever. Oversetter fra bokmål og nynorsk til en rekke språk.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Referanser til bibliotekfaglige tidsskrifter, bøker og andre publikasjoner. 

LIBRIS

Bibliotekkatalogen for svenske fagbibliotek.  

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Lovdata

Omfatter mer enn 80 baser med regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, uttalelser og vedtak fra nemnder og råd samt bibliografiske databaser og en fulltekstdatabase med juridisk litteratur.

Lovdata.no – gratis versjon:
https://lovdata.no/

Lovdata PRO:
https://login.galanga.hvl.no/login?url=http://lovdata.no/pro/ip

Hvis du har en personlig konto, logg inn her:
https://lovdata.no/pro/auth/login

For å opprette en personlig konto:

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MarketLine

MarketLine inneholder bransje- og markedsrapporter, firmainformasjon og finansielle data innen store markeder i mer enn 200 land. I tillegg kommer nyheter, meningsmålinger, trendrapporter og "case studier". Selskapsnyheter og finansielle transaksjoner oppdateres daglig.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Maternity and Infant Care

Internasjonal database for jordmorfag. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MathEduc

MathEduc er en internasjonal referansebase som tilbyr en oversikt over litteratur om forskning, teori og praksis i matematikkundervisning over hele verden. Basen spenner over litteratur om alle skoletrinn opp til universitetsnivå, lærerutdanning, generell og profesjonsutdanning. Den dekker også undervisning i informatikk. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MEDLINE

Den fremste referansedatabasen innen medisin, med referanser fra over 5.600 tidsskrifter. Spesielt god dekning for biomedisin. 1946 og til dags dato.

MeSH på norsk og engelsk

Strever du med å finne gode engelske søkeord? Her kan du søke på både norsk eller engelsk og finne termer som er hentet fra den omfattende helsefaglige emneordlisten MeSH. Listen gir verdifullt hjelp til deg som ønsker å forstå medisinsk fagterminologi og den kan bidra til mer presise søk når du skal finne litteratur i internasjonale databaser. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Nasjonalbiblioteket – Aviser

Tilgang til eldre digitaliserte aviser gjennom Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste.

Nasjonalbiblioteket – Kataloger og bibliografier

Nasjonalbibliotekets kataloger og bibliografier.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)

Oppslagsverk for helsetjenesten i Norge. 

Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)

Referansedatabase fra Nasjonalbiblioteket over norske og nordiske tidsskriftartikler. 

Norge.no – Veiviser til offentlige tjenester på nett

Offentlig portal som skal hjelpe brukeren å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Norges kommunekalender

Komplett oversikt over offentlig sektor. 

NRK Skole

Digitalt klipparkiv bestående av lyd- og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er spesielt tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Ordnett

Tilgang til et utvalg av Kunnskapsforlagets ordbøker. Inkluderer Stor norsk ordbok,  Nynorsk rettskrivingsordbok,  Norsk Riksmålsordbok og to-språklige ordbøker på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og svensk. I tillegg Medisinsk ordbok, Jusleksikon og engelsk-norsk og norsk-engelsk medisinsk, teknisk og økonomisk ordbok.

Ordnett-appen kan lastes ned fra Google Play eller Apples AppStore for bruk offline. Krever Feide-innlogging.

Oria

Oria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. 

OTSeeker

Internasjonal database for kunnskapsbasert ergoterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier innen ergoterapi. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Oxford Art Online

Oxford Art Online gir tilgang til omfattende, autoritative og lett søkbare nettressurser, inkludert Grove Art Online, Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art og The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Mange artikler og biografier er illustrerte, og i tillegg kan man søke i billeddatabaser etter bilder av bestemte kunstnere, med bestemte motiv eller stilarter. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Oxford English Dictionary

Ressurs som gir informasjon om både betydningen, historien og uttalen til over 600 000 ord fra hele den engelskspråklige verden. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Oxford Music Online

Oxford Music Online gir tilgang til Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music og The Oxford Companion to Music, og dermed til et bredt utvalg av artikler om musikk, både klassiske og moderne sjangre, og musikere fra hele verden. Databasen gir også tilgang til lytteeksempler fra ulike epoker og stilarter. 

PEDro (Physiotherapy Evidence Database)

Internasjonal database for kunnskapsbasert fysioterapi. Inneholder referanser til og sammendrag av randomiserte kontrollerte studier, systematiske oversiktsartikler og retningslinjer. 

Petroleumstilsynet (Ptil)

Petroleumstilsynet skal legge premissar for og følgje opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå for helse, miljø, sikkerheit og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mogeleg verdiar for samfunnet.

Petroleumstilsynet – Referansedatabasen OIL

Ca 60.000 referanser til nordisk petroleumslitteratur (fra 1974-2006). Artikkelkopier og innlån bestilles via biblioteket på HiB.

Petroleumstilsynet – Regelverk

Oversikt over regelverket for petroleumsvirksomheten innenfor Oljedirektoratets (OD)s og Petroleumstilsynets (Ptil)s myndighetsområde. 

Phd on track

PhD on Track er en ressurs for PhD studenter som vi lære mer om informasjon- og litteratur i forskningshensikt, og om hvordan man publiserer forskning. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Proff Forvalt

Økonomi og regnskap, med foretaksindeks, regnskapsindeks, markedsindeks, indeks over betalingsanmerkninger, pant og lignenede.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ProQuest Dissertations & Theses Global

Søk etter doktoravhandlinger og masteroppgaver fra 90 land. Samlingen inneholder ca. 4 millioner dokumenter, hvorav ca. 2 millioner i fulltekst.

PsycBITE

Referanser til kvalitetsvurderte primærstudier over psykososiale tiltak rettet mot personer med pådratte hodeskader. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett PsycINFO

Internasjonal referansedatabase med mer enn 3 millioner referanser til fagfellevurdert litteratur innen atferdsforskning og mental helse.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett PubMed

Internasjonal database med referanser til tidsskriftartikler fra ca 4.800 tidsskrifter innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Mye samme innhold som Medline, men annet søkegrensesnitt. 

Regjeringen.no

Her finner du en samlet oversikt over dokumenter fra regjeringern, blant annet Stortingsmeldinger og NOUer. For dokumenter om et bestemt område, se de ulike departementenes hjemesider

Regjeringen.no – Ordliste: Norsk-engelsk for utdanningssektoren

Norsk-engelsk ordliste for utdanningssektoren.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SAGE Research Methods

Denne informasjonskilden gir tilgang til bøker, artikler, case og videoer om forskningsmetoder, alt i fulltekst. Søk på tvers av bøker og artikler og finne informasjon om akkurat den metoden du er interessert i, eller du kan bla gjennom nettsiden ved hjelp av emneinnganger. Du kan hente fram den metodelitteraturen som er aktuelt i ditt fagfelt, for eksempel sykepleie eller markedsføring.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ScienceDirect

Fulltekstartikler fra mer enn 2500 vitenskapelige tidsskrift innen realfag, helsefag, humanistiske fag og samfunnsfag. Inneholder også mange håndbøker, oppslagsverk og bokserier.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Scopus

Stor bibliografisk database som dekker ca. 20.000 akademiske tidsskrifter og noe annet akademisk materiale. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SINTEF Byggforsk – Kunnskapssystemer

Tilgang til Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm og Byggeregler fra SINTEF Byggforsk. 

Social Care Online

Britisk database med referanser til informasjon om sosialt arbeid. Inneholder bl.a. tidsskriftsartikler, rapporter og offentlig informasjon. Noe fulltekst. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SocINDEX

Basen har omfattende dekning av sosiologi, alle sub-disipliner og nært beslektede fagområder. Inneholder fulltekst for mer enn 860 tidsskrifter helt tilbake til 1908. Denne databasen inneholder også full tekst for mer enn 830 bøker og monografier, og fulltekst for over 16 800 konferansebidrag. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SPORTDiscus

Internasjonal referansedatabase med innførsler for tidsskrifter, bøker og avhandlinger, noen helt tilbake til 1800. Mange emner, inkludert idrett, idrettsmedisin, kroppsøving, kinesiologi, funksjonshemminger, doping, helseundervisning, biomekanikk, skadeforebygging, rehabilitering og folkehelse er dekket.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SpringerLink

Tverrfaglig database med fulltekstartikler fra nærmere 2000 vitenskapelige tidsskrift. Hovedvekten er innen medisin, biomedisin og realfag: ingeniørvirksomhet, informatikk, matematikk, kjemi, fysikk med mer. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Standard.no

Norske standarder. Biblioteket abonnerer på relevante standarder i fulltekst . Bruk Adobe Acrobat Reader for å åpne PDF-filene du laster ned. Ta kontakt med biblioteket dersom:

  • Du har behov for standarder vi ikke abonnerer på.
  • Du har problemer med utskrift eller tilgang til dokumenter.

Statistisk sentralbyrå

Norsk statistikk. En del publikasjoner som Rapporter, Statistisk månedshefte o.l. i fulltekst. 

Store norske leksikon (SNL)

Norges største allmenne leksikon. 

Studentoppgaver fra AIØ

Tidligere bacheloroppgaver fra avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen.

SveMed+

Nordisk artikkelbase for helsefag. Databasen inneholder referanser fra ca. 170 nordiske tidsskrifter, hvorav rundt 27 er norske. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Sysla

Næringslivsavis for Vestlandet, med nyhetssaker innen olje og energi, havbruk og fiske, verft, shipping og maritim industri. Et redaksjonelt samarbeid mellom Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

Søk & Skriv

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Sår og hud

Inneholde kvalitetssikrede og oppdaterte fagtekster med forklarende bilder, mer enn 50 videoer som viser praktisk sårbehandling, oppdatert faglitteratur, pasienteksempler, interaktive oppgaver, mediebibliotek og et faglig forum som jevnlig besvares av forfatterne.

For å få tilgang: klikk på "Bytt bruker" --> "Du kan også logge inn med Feide" --> Bruk Feide-pålogging.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Teacher Reference Center

Database med referanser til og sammendrag av artikler fra tidsskrifter innen pedagogikk og undervisning. De fleste av tidsskriftene er fagfellevurderte.

Tegnordbok

Utviklet av Møller - Trøndelag kompetansesenter gjennom prosjektet Norsk tegnordbok. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett TITLON – Financial data for Norwegian academic institutions

TITLON leverer norske finansdata til alle norske undervisningsinstitusjoner. TITLON henter oppdatert norsk finansdata fra Oslo Børs hvert halvår. Basen oppdaterer seg selv og inneholder fullt justerte kurser tilbake til 1980. I tillegg inneholder databasen tall for indekser, fond, warrants, opsjoner og obligasjoner. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Transporthåndboken

Presenterer de viktigste norske transportbedrifter, og gir informasjon om de enkeltes aktivitet, nøkkelpersoner og samarbeidspartnere.

UNdata

UNdata er de Forente Nasjoners forsøk på å samle alle dataressurser som er produsert i FN-systemet på ett nettsted. 

United Nations Statistics Division

Statistikk fra land og områder i hele verden. Databasen omfatter kilder som FAO, IMF, UN poulation division; og statistikker på emner som landbruk, kommunikasjon, bistand, utdannelse, finans, industri, handel, velferd. 

UpToDate

Kunnskapsbasert oppslagsverk som dekker rundt 7 700 emner innen 14 medisinske spesialiteter. 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets nettsider som retter seg mot lærere, elever, foreldre og andre som er interessert i norsk skole og læring. 

Utdanningsdirektoratet – Læreplaner

Oversikt over fag og læreplaner i Norge. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett VA/Miljø-blad

Veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene. 

Virksomme ord

Politiske taler i Norge fra 1814 til dags dato.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Visible Body – Anatomy & Function

Her kan du utforske menneskekroppen via flotte animasjoner, illustrasjoner og 3D-modeller som kan dreies, zoomes og dissekeres. Du finner definisjonener på flere tusen anatomiske begreper, det gis  gode søkemuligheter og du kan annotere og lagre illustrasjoner.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Visible Body – Muscle Premium

Inneholder interaktive 3D-modeller av muskler, bein, leddbånd og nerver i kroppen.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Web of Science

Web of Science er ei samling databasar, som dekkjer fleire fagområde. Historisk har databasen hatt eit realfagleg tyngdepunkt, men databasen har og ei viss dekning av samfunnsfag og humaniora. Web of Science inneheld informasjon om artiklar, tidsskrift og kor ofte ein artikkel har blitt sitert. I tillegg kan du koble informasjons og siteringssøk.

Web of Science kan og nyttast til å analysere siteringar, og rekne ut bibliometriske indikatorar som h-indeks for forfattarar, og impaktfaktor for tidsskrift.

WorldCat

Søker i samlinger fra hele verden. 

ZEB – The Research Centre on Zero Emission Buildings

Norges nasjonale forskningssenter innen innovasjon og implementering av energisparende bygninger. 

Flere ressurser