Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ressurser for ingeniørfag

NB! Noen baser er kun tilgjengelige fra maskiner knyttet til Høgskolens datanett eller via tilgang hjemmefra

Sentrale ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ACM Digital library

ACM Digital Library er fulltekst-arkivet til Association for Computing Machinery. Her fins tidsskriftartikler og konferansepublikasjoner utgitt av ACM og andre, fra 1954 og utover.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Engineering Village

Den største basen innen ingeniørfaglig litteratur (Compendex). Den henviser til tidsskriftartikler, konferanserapporter og andre rapporter, men gir ikke fulltekst. Over 17 millioner registrerte dokumenter fra 73 land innen 190 ingeniørfaglige disipliner. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett IEEE Xplore

Basen består av tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder, og gir tilgang til mer enn 3 millioner fulltekstdokumenter fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Web of Science

Web of Science er ein samling databasar, som dekkjer mange fagområde. Historisk har dei hatt eit sterkt realfagleg tyngdepunkt, men dekninga av samfunns- og humanvitskapane vert betre. Basane inneheld informasjon om artiklar, tidsskrift og siteringar, og gjev høve til å koble informasjon og søke i siterande og siterte artiklar.

Web of Science kan og nyttast til å analysere siteringar, og rekne ut bibliometriske indikatorar som h-indeks for forfattarar, og impaktfaktor for tidsskrift.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar via Høgskolens nett, eller logger deg på hjemmefra får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ScienceDirect

Fulltekstartikler fra mer enn 2500 vitenskapelige tidsskrift innen realfag, helsefag, humanistiske fag og samfunnsfag. Inneholder også mange håndbøker, oppslagsverk og bokserier.

Standarder og regelverk

Samlet oversikt av standarder og regelverk. 

Studentoppgaver fra AIØ

Tidligere bacheloroppgaver fra avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MathEduc

MathEduc er en internasjonal referansebase som tilbyr en oversikt over litteratur om forskning, teori og praksis i matematikkundervisning over hele verden. Basen spenner over litteratur om alle skoletrinn opp til universitetsnivå, lærerutdanning, generell og profesjonsutdanning. Den dekker også undervisning i informatikk. 

Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)

Referansedatabase fra Nasjonalbiblioteket over norske og nordiske tidsskriftartikler. 

Flere ressurser