Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ressurser for lærerutdanningen

NB! Noen baser er kun tilgjengelige fra maskiner knyttet til Høgskolens datanett eller via tilgang hjemmefra

Sentrale ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Atekst

Fulltekst tilgang til redaksjonsarkivene til de fleste større norske aviser og flere mindre. Blant annet Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Klassekampen, Adresseavisen, NTB, samt årboka "Hvem Hva Hvor". 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ERIC

Internasjonal base som gir oversikt over pedagogisk litteratur og ressurser.  

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar via Høgskolens nett, eller logger deg på hjemmefra får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Idunn – Nordiske tidsskrifter på nett

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her kan du søke og lese i over 26 000 kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder, og nye artikler, utgaver og tidsskrifter blir løpende lagt til på nettstedet.

Utdanningsdirektoratet – Læreplaner

Oversikt over fag og læreplaner i Norge. 

Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)

Referansedatabase fra Nasjonalbiblioteket over norske og nordiske tidsskriftartikler. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Teacher Reference Center

Database med referanser til og sammendrag av artikler fra tidsskrifter innen pedagogikk og undervisning. De fleste av tidsskriftene er fagfellevurderte.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets nettsider som retter seg mot lærere, elever, foreldre og andre som er interessert i norsk skole og læring. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Web of Science

Web of Science er ei samling databasar, som dekkjer fleire fagområde. Historisk har databasen hatt eit realfagleg tyngdepunkt, men databasen har og ei viss dekning av samfunnsfag og humaniora. Web of Science inneheld informasjon om artiklar, tidsskrift og kor ofte ein artikkel har blitt sitert. I tillegg kan du koble informasjons og siteringssøk.

Web of Science kan og nyttast til å analysere siteringar, og rekne ut bibliometriske indikatorar som h-indeks for forfattarar, og impaktfaktor for tidsskrift.

Flere ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett JSTOR

Database over akademiske tidsskrifter, bøker og primærkilder i ulike fag, med hovedvekt på humaniora og samfunnsfag. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MathEduc

MathEduc er en internasjonal referansebase som tilbyr en oversikt over litteratur om forskning, teori og praksis i matematikkundervisning over hele verden. Basen spenner over litteratur om alle skoletrinn opp til universitetsnivå, lærerutdanning, generell og profesjonsutdanning. Den dekker også undervisning i informatikk. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MEDLINE

Den fremste referansedatabasen innen medisin, med referanser fra over 5.600 tidsskrifter. Spesielt god dekning for biomedisin. 1946 og til dags dato.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Oxford Art Online

Oxford Art Online gir tilgang til omfattende, autoritative og lett søkbare nettressurser, inkludert Grove Art Online, Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art og The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Mange artikler og biografier er illustrerte, og i tillegg kan man søke i billeddatabaser etter bilder av bestemte kunstnere, med bestemte motiv eller stilarter. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Oxford Music Online

Oxford Music Online gir tilgang til Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music og The Oxford Companion to Music, og dermed til et bredt utvalg av artikler om musikk, både klassiske og moderne sjangre, og musikere fra hele verden. Databasen gir også tilgang til lytteeksempler fra ulike epoker og stilarter. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Ordnett

Tilgang til et utvalg av Kunnskapsforlagets ordbøker. Inkluderer Stor norsk ordbok,  Nynorsk rettskrivingsordbok,  Norsk Riksmålsordbok og to-språklige ordbøker på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og svensk. I tillegg Medisinsk ordbok, Jusleksikon og engelsk-norsk og norsk-engelsk medisinsk, teknisk og økonomisk ordbok.

Ordnett-appen kan lastes ned fra Google Play eller Apples AppStore for bruk offline. Krever Feide-innlogging.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Oxford English Dictionary

Ressurs som gir informasjon om både betydningen, historien og uttalen til over 600 000 ord fra hele den engelskspråklige verden. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett PsycINFO

Internasjonal referansedatabase med mer enn 3 millioner referanser til fagfellevurdert litteratur innen atferdsforskning og mental helse.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SPORTDiscus

Internasjonal referansedatabase med innførsler for tidsskrifter, bøker og avhandlinger, noen helt tilbake til 1800. Mange emner, inkludert idrett, idrettsmedisin, kroppsøving, kinesiologi, funksjonshemminger, doping, helseundervisning, biomekanikk, skadeforebygging, rehabilitering og folkehelse er dekket.

SveMed+

Nordisk artikkelbase for helsefag. Databasen inneholder referanser fra ca. 170 nordiske tidsskrifter, hvorav rundt 27 er norske. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Visible Body – Anatomy & Function

Her kan du utforske menneskekroppen via flotte animasjoner, illustrasjoner og 3D-modeller som kan dreies, zoomes og dissekeres. Du finner definisjonener på flere tusen anatomiske begreper, det gis  gode søkemuligheter og du kan annotere og lagre illustrasjoner.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Visible Body – Muscle Premium

Inneholder interaktive 3D-modeller av muskler, bein, leddbånd og nerver i kroppen.