Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ressurser for økonomiske og administrative fag

NB! Noen baser er kun tilgjengelige fra maskiner knyttet til Høgskolens datanett eller via tilgang hjemmefra

Sentrale ressurser

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Studenter og ansatte ved Høgskolen kan få tilsendt fullstendige regnskapstall fra norske bedrifter til bruk i oppgaver eller forskning. (Henvendelse til biblioteket) 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Business Source Elite

Internasjonal database over litteratur innen fagområdet økonomi og administrasjon. Inneholder tidsskriftartikler i fulltekst og selskapsprofiler.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Web of Science

Web of Science er ei samling databasar, som dekkjer fleire fagområde. Historisk har databasen hatt eit realfagleg tyngdepunkt, men databasen har og ei viss dekning av samfunnsfag og humaniora. Web of Science inneheld informasjon om artiklar, tidsskrift og kor ofte ein artikkel har blitt sitert. I tillegg kan du koble informasjons og siteringssøk.

Web of Science kan og nyttast til å analysere siteringar, og rekne ut bibliometriske indikatorar som h-indeks for forfattarar, og impaktfaktor for tidsskrift.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MarketLine

MarketLine inneholder bransje- og markedsrapporter, firmainformasjon og finansielle data innen store markeder i mer enn 200 land. I tillegg kommer nyheter, meningsmålinger, trendrapporter og "case studier". Selskapsnyheter og finansielle transaksjoner oppdateres daglig.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett MathEduc

MathEduc er en internasjonal referansebase som tilbyr en oversikt over litteratur om forskning, teori og praksis i matematikkundervisning over hele verden. Basen spenner over litteratur om alle skoletrinn opp til universitetsnivå, lærerutdanning, generell og profesjonsutdanning. Den dekker også undervisning i informatikk. 

Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)

Referansedatabase fra Nasjonalbiblioteket over norske og nordiske tidsskriftartikler. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Proff Forvalt

Økonomi og regnskap, med foretaksindeks, regnskapsindeks, markedsindeks, indeks over betalingsanmerkninger, pant og lignenede.

Studentoppgaver fra AIØ

Tidligere bacheloroppgaver fra avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Transporthåndboken

Presenterer de viktigste norske transportbedrifter, og gir informasjon om de enkeltes aktivitet, nøkkelpersoner og samarbeidspartnere.

Flere ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Atekst

Fulltekst tilgang til redaksjonsarkivene til de fleste større norske aviser og flere mindre. Blant annet Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Klassekampen, Adresseavisen, NTB, samt årboka "Hvem Hva Hvor". 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar via Høgskolens nett, eller logger deg på hjemmefra får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SpringerLink

Tverrfaglig database med fulltekstartikler fra nærmere 2000 vitenskapelige tidsskrift. Hovedvekten er innen medisin, biomedisin og realfag: ingeniørvirksomhet, informatikk, matematikk, kjemi, fysikk med mer. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett TITLON – Financial data for Norwegian academic institutions

TITLON leverer norske finansdata til alle norske undervisningsinstitusjoner. TITLON henter oppdatert norsk finansdata fra Oslo Børs hvert halvår. Basen oppdaterer seg selv og inneholder fullt justerte kurser tilbake til 1980. I tillegg inneholder databasen tall for indekser, fond, warrants, opsjoner og obligasjoner. 

United Nations Statistics Division

Statistikk fra land og områder i hele verden. Databasen omfatter kilder som FAO, IMF, UN poulation division; og statistikker på emner som landbruk, kommunikasjon, bistand, utdannelse, finans, industri, handel, velferd.