Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ressurser for sosialfag og vernepleie

NB! Noen baser er kun tilgjengelige fra maskiner knyttet til Høgskolens datanett eller via tilgang hjemmefra

Sentrale ressurser

MeSH på norsk og engelsk

Strever du med å finne gode engelske søkeord? Her kan du søke på både norsk eller engelsk og finne termer som er hentet fra den omfattende helsefaglige emneordlisten MeSH. Listen gir verdifullt hjelp til deg som ønsker å forstå medisinsk fagterminologi og den kan bidra til mer presise søk når du skal finne litteratur i internasjonale databaser. 

Campbell Library

Systematiske oversikter i fulltekst over effekten av tiltak innenfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett CINAHL

Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, blant annet fysioterapi, ergoterapi og ernæring f.o.m. 1981. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar via Høgskolens nett, eller logger deg på hjemmefra får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på. 

Helsebiblioteket

Gratis kilde til oppdatert fagkunnskap for helsepersonell i Norge. Her kan du blant annet søke i helsefaglige databaser, lese helsefaglige forskningsartikler og finne norske og utenlandske retningslinjer. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Idunn – Nordiske tidsskrifter på nett

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her kan du søke og lese i over 26 000 kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder, og nye artikler, utgaver og tidsskrifter blir løpende lagt til på nettstedet.

Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)

Referansedatabase fra Nasjonalbiblioteket over norske og nordiske tidsskriftartikler. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett PsycINFO

Internasjonal referansedatabase med mer enn 3 millioner referanser til fagfellevurdert litteratur innen atferdsforskning og mental helse.

Social Care Online

Britisk database med referanser til informasjon om sosialt arbeid. Inneholder bl.a. tidsskriftsartikler, rapporter og offentlig informasjon. Noe fulltekst. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SocINDEX

Basen har omfattende dekning av sosiologi, alle sub-disipliner og nært beslektede fagområder. Inneholder fulltekst for mer enn 860 tidsskrifter helt tilbake til 1908. Denne databasen inneholder også full tekst for mer enn 830 bøker og monografier, og fulltekst for over 16 800 konferansebidrag. 

SveMed+

Nordisk artikkelbase for helsefag. Databasen inneholder referanser fra ca. 170 nordiske tidsskrifter, hvorav rundt 27 er norske. 

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Web of Science

Web of Science er ei samling databasar, som dekkjer fleire fagområde. Historisk har databasen hatt eit realfagleg tyngdepunkt, men databasen har og ei viss dekning av samfunnsfag og humaniora. Web of Science inneheld informasjon om artiklar, tidsskrift og kor ofte ein artikkel har blitt sitert. I tillegg kan du koble informasjons og siteringssøk.

Web of Science kan og nyttast til å analysere siteringar, og rekne ut bibliometriske indikatorar som h-indeks for forfattarar, og impaktfaktor for tidsskrift.

Flere ressurser

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Embase

EMBASE registrerer artikler fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) og er et viktig supplement til MEDLINE. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag. Fra januar 2010 begynte EMBASE å ta inn MEDLINE-poster i databasen.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett ERIC

Internasjonal base som gir oversikt over pedagogisk litteratur og ressurser.  

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett Forflytningskunnskap

Inneholder over 100 videoer som viser hvordan du som helsearbeider kan forflytte istedenfor å løfte.

For å få tilgang: klikk på "Logg inn"/"Bytt bruker" --> "Du kan også logge inn med Feide" --> Bruk Feide-pålogging.

Kun tilgjengelig i Høgskolens datanett SPORTDiscus

Internasjonal referansedatabase med innførsler for tidsskrifter, bøker og avhandlinger, noen helt tilbake til 1800. Mange emner, inkludert idrett, idrettsmedisin, kroppsøving, kinesiologi, funksjonshemminger, doping, helseundervisning, biomekanikk, skadeforebygging, rehabilitering og folkehelse er dekket.