Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nye digitale tjenester fra biblioteket

Prosjektet «Nye digitale tjenester» er et prosjekt som har som formål å bidra til å oppfylle høyskolens strategi om å utvikle biblioteket til et moderne fag og -forskningsbibliotek. Prosjektet har som mål å bidra både til kompetanseheving og til ferdig implementerte tjenester. Prosjektet er planlagt å gå over tre år, fra 2016-2018

Prosjektet er delt inn i fire underprosjekt som hver har sin egen strategi og fremdriftsplan.

-          System for lagring og gjenfinning av digitale læringsressurser.

-          System for lagring og gjenfinning av forskningsdata.

-          Bolk; produksjon og klarering av kompendier.

-          Digitalt pensum- og litteratursystem.

Disse delprosjektene er områder som dekker et bredt aspekt av tjenester hvor biblioteket allerede er i startfasen og har noe tjenestetilbud klart (Bolk) til helt nye tjenesteområder som forskningsdata og digitale læringsressurser.

Et delmål for prosjektet er også å etablere gode samarbeidsflater på tvers av HLV.

Kontakt for prosjektet er leder for digital seksjon i biblioteket: Ragnhild Vingsand.