Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bibliotekets kurskatalog

Undervisning i informasjonssøk og informasjonshåndtering for studenter ved Høgskolen i Bergen.

Her presenteres bibliotekets undervisningstilbud for studentene ved Høgskolen i Bergen. Målet med bibliotekets undervisning er å bidra til at studentene utvikler nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å utnytte faglige informasjonsressurser i studiet og i yrkeslivet. Undervisningstilbudet følger opp føringene fra Kvalifikasjonsrammeverket, som blant annet beskriver kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilknyttet informasjonssøk og informasjonshåndtering.

Undervisningsoppleggene som foreslås her utgjør et utgangspunkt for planlegging av undervisning i samarbeid mellom fagansatte og bibliotekarer. De tilpasses fag og utdanningsnivå. Det er viktig at undervisning legges på rett tidspunkt i studieforløpet, slik at innholdet oppleves som nyttig og relevant for studentene, helst i forbindelse med en skriftlig oppgave.

Fagansatte kan avtale kurs ved å kontakte biblioteket.