Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Avansert litteratursøk ved oppgaveskriving

Kurs 3.

Mål og innhold:


Kurset har som mål å gjøre studentene i stand til å gjennomføre mer avanserte litteratursøk, og vurdere hvilke databaser som er relevante for en større oppgave.

Læringsutbytte:


Etter fullført kurs skal studentene:

  • Kunne identifisere informasjonsbehov på grunnlag av egen problemstilling
  • Kunne bruke litteratursøk for å klargjøre problemstillingen
  • Kunne utarbeide en relevant søkestrategi i henhold til problemstillingen
  • Kunne velge sentrale databaser og anvende søketeknikker
  • Kunne vurdere kildene, og deres relevans til problemstillingen

Læringsutbytte:


Kurs 1 og kurs 2

Undervisningsformer:


Forelesning med demonstrasjon. Individuelt og/eller gruppearbeid.

Varighet:


2 x 45 minutter (minimum)

Innplassering i studieforløpet:


Studenter som skal skrive større oppgave, eller oppgaver der det kreves avansert litteratursøking.