Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Grunnleggende litteratursøk ved oppgaveskriving

Kurs 2.

Mål og innhold:


Kurset har som mål å gi innsikt i litteratursøk og vurdering av ulike informasjonsressurser i forbindelse med oppgaveskriving.

Læringsutbytte:


Etter fullført kurs skal studentene:

  • Kjenne til relevante informasjonsressurser innen fagområdet
  • Kunne søke fram og skaffe informasjon og fagstoff til en bestemt oppgave
  • Kunne anvende grunnleggende kriterier for vurdering av relevans og kvalitet ved en kilde.

Forkunnskaper:


Kurs 1

Undervisningsformer:


Forelesning med demonstrasjon. Individuelt og/eller gruppearbeid.

Varighet:


2 x 45 minutter (minimum)

Innplassering i studieforløpet:


Studenter som skal begynne å skrive mindre oppgaver der det kreves litteratursøking.