Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Litteratursøk i kunnskapsbasert praksis

Kurs 4.

Mål og innhold:


Kurset har som mål å dyktiggjøre studentene i å formulere praksisrelaterte spørsmål og gjennomføre litteratursøk i henhold til kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte:


Etter fullført kurs skal studentene:

  • Kunne bruke rammeverktøyet for oppsett av søk, for eksempel Pico
  • Kunne definere kjernespørsmål ut fra egen problemstilling
  • Kunne velge kilder i henhold til S-pyramiden
  • Kunne gjennomføre systematiske søk i henhold til rammeverktøyet

Forkunnskaper:


Kurs 1, evt. kurs 2

Forkunnskaper:


Forelesning med demonstrasjon. Individuelt og/eller gruppearbeid.

Varighet:


3 x 45 minutter (minimum).

Innplassering i studieløpet: 


I sammenheng med annen undervisning i kunnskapsbasert praksis.