Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Referansehåndteringsverktøyet EndNote

Kurs 6.

Mål og innhold:

Kurset har som mål å vise hvordan man kan bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal studentene:

kunne lage en personlig database i EndNote for å holde orden på referanserkunne overføre referanser fra ulike databaser til EndNotekunne integrere referanser i Word og lage litteraturlister etter valgt referansestilkjenne til bibliotekets brukerveiledning til EndNote

Forkunnskaper:

Grunnleggende kjennskap til litteratursøk og IT. Bør ha grunnleggende forkunnskaper i sitering og etisk bruk av kilder.

Undervisningsformer:

Instruksjon og demonstrasjon, med øvelser på PC

Varighet:

2 X 45 minutter (minimum)

Innplassering i studieforløpet:

Ved større oppgaver