Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Sitering og etisk bruk av kilder

Kurs 5.

Mål og innhold:

Kurset har som mål å gi innsikt i etisk bruk av kilder ved oppgaveskriving. Prinsipielle vurderinger bak korrekt sitering blir drøftet i forhold til akademisk skriving. Utvalgt referansestil presenteres.

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal studentene:

  • Vise akademisk redelighet gjennom korrekt sitering i oppgaven
  • Kunne vurdere hvilke kilder som trenger sitering i en oppgave
  • Kunne sitere ulike kilder og skrive litteraturliste etter en gitt referansestil
  • Ha kjennskap til høgskolens regler og forskrifter innen kildehåndtering ved eksamensoppgaver

Forkunnskaper:

Ingen

Undervisningsformer:

Forelesning. Individuelt og/eller gruppearbeid.

Varighet:

2 x 45 minutter.

Innplassering i studieløpet:


Første studieår eller når studenter skal begynne å skrive oppgaver.