Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nye bøker på biblioteket

Disse bøker er nye de siste fire ukene. Listen oppdateres hver uke.

Uke 31-32 (31. juli - 13. august)

Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon
Portal, cop. 2017, ISBN: 9788283141122. Klassifikasjon: 300.723

Children’s literature global and local : social and aesthetic perspectives
Novus, 2005, ISBN: 8270994081. Klassifikasjon: 809.8

Det mørke arbeidslivet : menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Gyldendal arbeidsliv, 2017, ISBN: 9788205505797. Klassifikasjon: 331.133

Education and climate change : living and learning in interesting times
Routledge, 2010, ISBN: 0415805856. Klassifikasjon: 370.115

Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK) for educators
Routledge, c 2016, ISBN: 9781138779389. Klassifikasjon: 371.330711

Innføring i spesialpedagogikk
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205500648.

International handbook of research on environmental education
Routledge, 2013, ISBN: 9780415892391. Klassifikasjon: 372.357072

Lov og rett for næringslivet
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205505087.

Muslim pilgrimage in Europe /
Routledge, 2017., ISBN: 9781472447470. Klassifikasjon: 297.354

Nye Gaia 4 : naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet
Gyldendal undervisning, 2017, ISBN: 9788205481435. Klassifikasjon: 300

Skrivelyst i børnehaven
Dansk psykologisk forl, 2012, ISBN: 9788777067181. Klassifikasjon: 808.02

The struggle for teacher education : international perspectives on governance and reforms
Bloomsbury Academic, 2017, ISBN: 9781474285537.

Tidlig innsats i tidlig barndom
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205495968. Klassifikasjon: 372.21

Ungdomsskole og ungdomsliv : læring i skole, hjem og fritid
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202533335. Klassifikasjon: 370.1523

Unge, udenforskab og social forandring : nordiske perspektiver
Frydenlund Academic, 2016, ISBN: 9788771186987. Klassifikasjon: 362.7

Veien til førerkortet : spørsmålsbok klasse B
ATL, 2017, ISBN: 9788273103246. Klassifikasjon: 629.283071

Berg, Terje - Grunnleggende økonomistyring
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202520502.

Bergersen, Ane 1965- - Global forståelse : barnehagelæreren som kulturell brobygger
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245013726. Klassifikasjon: 370.115

Bjelland, Kaija 1990- - Robins guide til kjøpsretten
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205494152.

Bjørndal, Cato R.P. 1969- - Det vurderende øyet : observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205500594. Klassifikasjon: 370.72

Bærug, Sølve 1962- - Verdsetting av fast eiendom : en innføring
Universitetsforlaget, cop. 2017, ISBN: 9788215028231. Klassifikasjon: 333.3382

Bøe, Marit 1963- - Å skape og studere endring : aksjonsforskning i barnehagen
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215027883. Klassifikasjon: 372.21

Carson, Nina 1950- - Veiledning for barnehagelærere
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202562915. Klassifikasjon: 372.210711

Dørum, Knut 1969- - Hans Nielsen Hauge : fra samfunnsfiende til ikon
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202561673.

Eidhamar, Levi Geir 1958- - Nesten som deg selv : barn og etikk
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202567224. Klassifikasjon: 170

Engen, Liv 1946- - Leselosboka
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202533915. Klassifikasjon: 372.4

Fallan, Lars 1947- - Innføring i skatterett 2017-2018 : for økonomisk-administrative studier
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205500761. Klassifikasjon: 343.48104

Fallan, Lars 1947- - Innføring i skatterett 2017-2018 : studiebok : oppgaver og løsninger : løsningsforslag til oppgaver i læreboka
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205500778. Klassifikasjon: 343.48104

Fallmyr, Øyvind 1968- - Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen : en emosjonsfokusert tilnærming
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215028200. Klassifikasjon: 370.153 F

Fossen, Haakon 1961- - Structural geology
Cambridge University Press, 2016, ISBN: 9781107057647. Klassifikasjon: 551.8

Gjems-Onstad, Ole 1950- - Lærebok i merverdiavgift
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205500280. Klassifikasjon: 343.481055

Gjems-Onstad, Ole 1950- - Merverdiavgift : spørsmål og svar
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205500303.

Grinde, Bjørn 1952- - Aldring : hva du bør vite før du blir for gammel
Dreyers forl, 2017, ISBN: 9788282651912. Klassifikasjon: 612.67

Hagelia, Marianne - Digital studieteknikk : hvordan lære i informasjonssamfunnet
2017, ISBN: 9788202502461.

Hagelin, Erik - Löpning för motionär och elit /
SISU Idrottsböcker, 2017, ISBN: 9789177270041. Klassifikasjon: 796.42

Harvey, Samantha - Ødemark
Oktober, 2011, ISBN: 9788249507382. Klassifikasjon: 823

Hoffmann, Tammy - Evidence-Based Practice Across the Health Professions
Elsevier, 2017, ISBN: 9780729542555. Klassifikasjon: 610.72

Hove, Olav 1973- - Store spørsmål 10 : kristendom, religion, livssyn og etikk
Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203400353. Klassifikasjon: 268.433

Hustvedt, Siri 1955- - Kvinne ser på menn som ser på kvinner : essays om kunst, kjønn og sinn
Aschehoug, 2017, ISBN: 9788203372148. Klassifikasjon: 814

Høgskolen i Sogn og Fjordane - Innovasjonsøkosystem
Fagbokforl, 2017, ISBN: 9788245017960.

Killén, Kari 1934- - Profesjonell utvikling og faglig veiledning : et fellesfaglig perspektiv for helse-, sosiale og pedagogiske profesjoner : helhetsprespektiv, relasjonskompetanse, refleksjon, mentalisering, traumebevissthet
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205500730. Klassifikasjon: 371.102

Klausen, Marius - Estimering av teknisk verdi ved verdsetting av fast eiendom metode- og definisjonsmessige utfordringer = The cost approach to property valuation : methodological and definitional challenges
M Klausen, 2015

Kristoffersen, Trond 1956- - Merverdiavgift : oppgavebok med løsninger
Fagbokforl, 2017, ISBN: 9788245023022.

LaPlante, Alice - Den jeg en gang var
Cappelen Damm, 2012, ISBN: 9788202323110. Klassifikasjon: 813

Langfeldt, Sverre F. - Lov og rett for næringslivet : lovsamling
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205505070.

Løvås, Kristian 1968- - Endokrinologi
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205502222. Klassifikasjon: 616.4

Mausethagen, Sølvi 1976- - Lærerens relasjonsarbeid : perspektiver, verktøy og caser
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202555184. Klassifikasjon: 371.1

Mo, Einar 1963- - Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202555849. Klassifikasjon: 346.48104

Moe, Dagfinn 1951- - Veien til førerkortet : personbil : lærebok klasse B
Autoriserte trafikkskolers landsforbund, 2016, ISBN: 9788273103406. Klassifikasjon: 629.283

Munden, Juliet - Engelsk for secondary school
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205498709.

Mæhle, Synne Sæther 1973- - Fra lov til rett
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205507289. Klassifikasjon: 340.1

Neville, Colin - The complete guide to referencing and avoiding plagiarism
Open University Press McGraw-Hill, 2016, ISBN: 9780335262021. Klassifikasjon: 808.066

Nordbø, Tone 1984- - Introduksjon til interaksjonsdesign
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215027517. Klassifikasjon: 004.019

Sandnes, Steinar 1950- - Hjerneslag : kampen min for eit verdig liv
Selja forl, cop. 2017, ISBN: 9788282401173. Klassifikasjon: 362.196810092

Selwyn, Neil - Education and technology : key issues and debates
Bloomsbury, 2016, ISBN: 9781474235921. Klassifikasjon: 371.33

Sivertsen, Kristin Buvik 1986- - Omsorg
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202542825. Klassifikasjon: 839.823

Skau, Greta Marie 1948- - Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202547721. Klassifikasjon: 658.312

Skjønberg, Alexander Næss 1986- - Individuell arbeidsrett
Gyldendal juridisk, 2017, ISBN: 9788205488335.

Spurkeland, Jan 1941- - Relasjonsledelse
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215029276. Klassifikasjon: 658.45

Stranger, Simon 1976-, - Bestefar på rømmen
Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo; Engelsborg ressurssenter, 2015, ISBN: 9788299852937. Klassifikasjon: 839.823

Verrier, Nancy Newton - Det første såret : å forstå det adopterte barnet
Kolofon, 2016, ISBN: 9788230014950. Klassifikasjon: 362.734

Uke 27-30 (3. - 30. juli)

A good life for all : essays on sustainability celebrating 60 years of making life better
Atremi, 2017, ISBN: 9789175271743. Klassifikasjon: 158

Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne : en praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige
Kommuneforl, 2015, ISBN: 9788244622424. Klassifikasjon: 616.8915

Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2017

I for store sko : en tekstsamling om barn i omsorgsroller
Hertervig, 2014, ISBN: 9788282161411. Klassifikasjon: 362.2042

Institutional work : actors and agency in institutional studies of organizations
Cambridge University Press, 2009, ISBN: 9780521518550. Klassifikasjon: 306.01

Kombinerte tiltak for personer med rusproblemer : arbeidsbok
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245019650. Klassifikasjon: 362.29

Kommunikasjon i relasjoner : Personorientering, samhandling, etikk
Gyldendal, 2017, ISBN: 9788205500563.

Kunst, kultur og kreativitet : kunstfaglig arbeid i barnehagen
Fagbokforl, 2017, ISBN: 9788245021479. Klassifikasjon: 372.5

Kvalitet i nettundervisning : en veileder
Fleksibel utdanning Norge, 2017, ISBN: 9788291766362. Klassifikasjon: 371.3344678

Marginal words, marginal work? : tutoring the academy in the work of writing centers /
Hampton Press, c2007., ISBN: 1572737700. Klassifikasjon: 808.0420711

Myter om cannabis
Normal, 2017

Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet : empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis
Gyldendal akademisk, 2017., ISBN: 9788205493889. Klassifikasjon: 371.3

Pedagogikkens språk : kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap
Gyldendal akademisk, 2017, ISBN: 9788205493902. Klassifikasjon: 370.1

Profesjonalitet i førskolelærerutdanningen 2
NLA Høgskolen, 2012 Klassifikasjon: 372.21

Rett og politikk : nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser
Pax, 2015, ISBN: 9788253037905. Klassifikasjon: 340.109481

Utforsking i alle fag
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202551490.

Velferdsteknologi i praksis : perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202532369. Klassifikasjon: 362.10285

Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung Sylke Bartmann, Melanie Fabel-Lamla, Nicolle Pfaff, Nicole Welter (Hrsg.)
Verlag Barbara Budrich, 2014, ISBN: 9783847404538. Klassifikasjon: 370

Världens bästa undervisning : i Finland, Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige /
Studentlitteratur, 2017, ISBN: 9789144114767. Klassifikasjon: 371.102

Amundsen, Janne Ekeberg 1966-, - Barn i rusbelastede familier : erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Kommuneforl, 2015, ISBN: 9788244620642. Klassifikasjon: 362.29

Arendt, Hannah 1906-1975 - Makt og vold : tre essay
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202527204. Klassifikasjon: 303.6

Baker, Jeannie - Where the forest meets the sea
Walker Books, 1988, ISBN: 9780744513059.

Bell, Kolbein 1939- - Dimensjonering av trekonstruksjoner
Fagbokforl, cop. 2017, ISBN: 9788245022124. Klassifikasjon: 624.184

Billig, Michael. - Learn to write badly : how to succeed in the social sciences
Cambridge University Press, 2013, ISBN: 9781107027053. Klassifikasjon: 808.0663

Bjerkholt, Eva 1957- - Profesjonsveiledning : fra praktisk virksomhet til teoretisk felt
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202482886. Klassifikasjon: 371.42

Brodahl, Siri Grundnes - Gi meg et smil
Hertervig Forlag, 2016, ISBN: 9788282161633. Klassifikasjon: 362.2042

Browne, Anthony - Zoo
Red Fox, 1994, ISBN: 0099219018.

Bruffee, Kenneth A. - Collaborative learning : higher education, interdependence, and the authority of knowledge
Johns Hopkins University Press, 1999, ISBN: 0801859735.

Bunting, Mette - Skolesamfunnet : kompetansekrav og ungdomsfellesskap
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202555177. Klassifikasjon: 373.1

Campbell, Donald - Working in the dark : understanding the pre-suicide state of mind
Routledge Taylor & Francis Group, 2017, ISBN: 0415645425. Klassifikasjon: 616.858445

Dickens, Charles, 1812-1870. - Oliver Twist /
Dover Publications, 2002., ISBN: 0486424537. Klassifikasjon: 823/.8

Eberhard-Gran, Malin 1961- - Spørreskjema som metode : for helsefagene
Universitetsforl, 2017, ISBN: 9788215029405. Klassifikasjon: 610.723

Ekdahl, Lina, 1964- - Vi smular, vi härmar en gök /
Alfabeta, 2016, ISBN: 9789150119077. Klassifikasjon: 839.738

Gee, James Paul - What video games have to teach us about learning and literacy
Palgrave Macmillan St Martin’s Griffin, 2007, ISBN: 9781403984531. Klassifikasjon: 794.8019

Gordon, Mordechai - Existential philosophy and the promise of education : learning from myths and metaphors
Peter Lang, cop. 2016, ISBN: 9781433130335. Klassifikasjon: 370.1

Groven, Berit 1948-, - Spesialpedagogen i endringstider
Universitetsforl, cop. 2013, ISBN: 9788215020136. Klassifikasjon: 371.9

Halvorsen, Else Marie 1934- - Kulturarven i skolen : felleskultur og elevmangfold
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215028507. Klassifikasjon: 370.117

Hasselgård, Hilde 1963- - English grammar : theory and use
Universitetsforl, 2012, ISBN: 9788215018942. Klassifikasjon: 425

Heidegger, Martin 1889-1976 - What is called thinking?
Harper & Row, c1968, ISBN: 006090528X.

Kvalnes, Øyvind 1963- - Se gorillaen! : etikk i arbeid
Universitetsforl, cop. 2017, ISBN: 9788215029122. Klassifikasjon: 174

Mjør, Kåre Johan 1973- - Russiske imperium
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202548926. Klassifikasjon: 947

Morley, Ben - The silence seeker
Tamarind books, 2009, ISBN: 9781848530034.

Murphy, Raymond - English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English: With Answers
Cambridge University Press, 2015, ISBN: 9781107539334. Klassifikasjon: 425

Norge - Norges lover : 1687-2016
Vigmostad & Bjørke, 2017, ISBN: 9788245021202. Klassifikasjon: 348.481023

Normann-Eide, Eivind 1973- - Skjønnlitterære selvmord
Pax Forlag, 2016, ISBN: 9788253039138. Klassifikasjon: 809.9

Obama, Barack - Of Thee I Sing : A Letter to My Daughters
Knopf Books for Young Readers, 2010, ISBN: 9780375835278.

Pedersen, Alice M. 1967- - Iŋggá meahccevázzin : son oahppá ivniid ja loguid
Skániid girjie, 2009, ISBN: 9788291973364. Klassifikasjon: 494.574586

Persson Giolito, Malin 1969- - Størst av alt : et rettssalsdrama
Cappelen Damm, 2017, ISBN: 9788202529864. Klassifikasjon: 839.73

Pinker, Steven - The sense of style : the thinking person’s guide to writing in the 21st Century
Penguin, 2015, ISBN: 9780241957714. Klassifikasjon: 808.066

Rogoff, Barbara. - The cultural nature of human development
Oxford University Press, 2003, ISBN: 9780195131338.

Rumford, James, 1948- - Silent music : a story of Baghdad /
Roaring Brook Press, 2008., ISBN: 1596432764. Klassifikasjon: [E]

Ruurs, Margriet. - Stepping stones : a refugee family’s journey /
Orca Book Publishers, 2016., ISBN: 9781459814905.

Røthing, Åse 1970- - Mangfoldskompetanse : perspektiver på undervisning i yrkesfag
Cappelen Damm akademisk, 2017, ISBN: 9788202555030. Klassifikasjon: 370.11709481

Sandel, Cora 1880-1974 - Alberte-trilogien
Gyldendal, 2004, ISBN: 9788205325364. Klassifikasjon: 839.82

Stai, Kari 1974- - Jakob og Neikob : naboen
Samlaget, 2016, ISBN: 9788252190465. Klassifikasjon: 028.5

Stavang, Endre 1964- - Fast eiendoms tingsrett
Gyldendal juridisk, 2016, ISBN: 9788205464568. Klassifikasjon: 346.043

Steiner, Rudolf 1861-1925 - The education of the child : in the light of anthroposophy
Rudolf Steiner press, 1965, ISBN: 0854400303.

Tan, Shaun 1974- - The arrival
Lothian Books, cop. 2014, ISBN: 9780734415868. Klassifikasjon: 741.5

Tutu, Desmond. - Desmond and the very mean word : a story of forgiveness /
Walker, 2013., ISBN: 9781406343915. Klassifikasjon: 823.914

Weber, Astrid Karine 1981- - Brukeransettelser : håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse- og rusfeltet
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, [2016], ISBN: 9788293171300. Klassifikasjon: 331.59