Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Skrivesenteret AL

Skrivesenteret har som mål å skape eit faglig ressurssenter som gir studentar god innsikt i skriveprosessar spesielt og skrivemetodikk generelt.

Skriveverkstader Skrivehalvtimen Kurs i skriverettleiing

Solveig, Bodil, Barbara og Nazareth ved SkrivesenteretSkrivesenterets funksjon er å gi hjelp og støtte til ulike delar i skrive- og søkjeprosessen studentane skal meistre. Hovudmålgruppa er i første omgang masterstudentar ved Avdeling for lærerutdanning.

Merk at Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod til studentane som deltek og erstattar ikkje den faglige rettleiinga studentar mottar.

Vi tilbyr:
Skriveverkstader
Skrivehalvtimen- eit stikk innom tilbod.
Kurs i skriverettleiing

Fagmiljø som ønskar skreddersydde tilbod til sine masterstudentar er velkomne til å ta kontakt med Solveig Kavli.