BORA BORA

Om Bergen Open Research Archive - BORA 

BORA-HiB er Høgskolen i Bergen sitt åpne institusjonelle arkiv der målsettinga er å:

  • Gje trygg, digital langtidslagring av Høgskolen i Bergen sin produksjon av kvalitetsvurderte forskings- og utviklingsarbeid.
  • Gjera desse arbeida fritt tilgjengeleg for alle via web.

Korleis tilgjengeleggjere i BORA-HiB?

  • Arkivering av artiklar
  • Doktoravhandlingar
  • Masteroppgaver
  • Anna materiale

Dersom du ynskjer meir informasjon om institusjonelle arkiv og tilgjengeleggjering av eigne publikasjonar, er denne nettstaden svært nyttig http://www.openaccess.no/

BORA er også deltakar i  Nora – ei nasjonal søketjeneste for vitskapleg informasjon i åpne institusjonelle arkiv, sjå  http://www.ub.uio.no/nora/

  Høgskolen i Bergen