BORA BORA

Anna materiale

Arkivering av anna materiale:

BORA-HiB kan vera ein aktuell stad å arkivere anna skriftleg materiale du eller instituttet/avdelingen arbeider med, og som ein ynskjer å gjera tilgjengeleg via web.

Vi legg desse kriteria til grunn:

  • Materialet må vere resultat av FoU-arbeid
  • Materialet må vere skreve av minst ein tilsett ved HiB
  • Opphavsretten må vera klarlagd

Ta gjerne kontakt med bora@hib.no eller studiestadsbiblioteket ditt om du vil vite meir og få hjelp til sjølve arkiveringa.

Dersom du ynskjer meir informasjon om institusjonelle arkiv og tilgjengeleggjering av eigne publikasjonar, er denne nettstaden svært nyttig http://www.openaccess.no/

  Høgskolen i Bergen