• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut
Anne Britt Vika Nilsen

Mangler partner - venter med barn

Mangel på passende partner er den viktigste årsaken til at mange venter med å få barn. I tillegg spiller familiebakgrunn og egne holdninger inn for når man velger å stifte familie ifølge ny forskning.

Siv Veldman på hest

Svaret er hest

Tre studenter fra tre utdanninger har alle valgt å skrive bacheloroppgave om hest. Hva er det med dette dyret som gjør det egnet til alt fra behandling av ruspasienter til alternativ gymtime?

historieprosjektgruppe

På jakt etter dei gode historiene

Høsten 2014 flyttar sjukepleiarutdanninga inn i det nye høgskulebygget på Kronstad. No vil dei samle inn små og store forteljingar frå 44 års historie i Haukelandbakken.