• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut
Logo HiB

Ta etter- og vidareutdanning!

Høgskulen har 40 etter- og vidareutdanningar. Nytt til hausten er skrivetolk-utdanning, kurs i beredskaps- og kriseleiing, og undervisning for minoritetsspråklege i grunnopplæring for vaksne.

Anne Britt Vika Nilsen

Mangler partner - venter med barn

Mangel på passende partner er den viktigste årsaken til at mange venter med å få barn. I tillegg spiller familiebakgrunn og egne holdninger inn for når man velger å stifte familie ifølge ny forskning.

Siv Veldman på hest

Svaret er hest

Tre studenter fra tre utdanninger har alle valgt å skrive bacheloroppgave om hest. Hva er det med dette dyret som gjør det egnet til alt fra behandling av ruspasienter til alternativ gymtime?