• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Dykkerhistorie

Ingen vet med sikkerhet når mennesket for første gang beveget seg under vann for å utføre arbeid. Første bevis for at dykking ble praktisert har vi fra Kreta ca år 2000 før Kristus. Her dykket man etter purpursnegler på akkurat samme måte som japanske kvinnelige dykkere benytter i dag for perlesanking.

Dykkerhjelm

Den første kjente dykkeroperasjonen det finnes skriftlige kilder fra, er den som ble utført for den persiske kong Xerxes i år 500 f.Kr. Alexander den store skal være den første som brakte med seg pusteluft til dykkerstedet ved hjelp av en åpen klokke. Dette skjedde i år 322 f.Kr.

I 1690 konstruerte fysikeren Edmund Hailey en dykkerklokke hvor man kunne bringe luft ned til dykkeren ved hjelp av luftfylte tønner som ble senket ned til klokken.

I 1788 utviklet Smeaton en trykkpumpe som kunne trykke luften ned til dykkerklokken - en virkelig milepæl i dykkingens historie.

Det første brukbare hjelmdykkerutstyret ble konstruert av Charles og John Deane, og brukt på en bergingsjobb i 1829. Utstyret ble videreutviklet av G. Edwards til å omfatte lukket dykkerdrakt, brystplate og hjelm. Han gjorde ideen tilgjengelig for alle, da hans største ønske var å gjøre dykkingen sikrere.

Det var denne konstruksjonen August Siebe benyttet da han i 1840 tok patent på og konstruerte en fult brukbar drakt med metallhjelm - grunnlaget for historiens kanskje mest navngjetne foretak innen dykking, Siebe-Gorman. Siden har utviklingen gått slag i slag - nye dybder, anvendelsesområder og teknikker.

I Norge har det vært Sjøforsvaret som har lagt grunnlaget for utdanningen av dykkere. Man begynte på slutten av 1970-tallet å innse at på ett felt innenfor offshorevirksomhet lå nordmennene noe tilbake, i hvert fall sett i forhold til hva vi ellers representerte på dette området. Man utviklet tidlig en teknologi som gjorde at vi kunne bygge plattformer selv, vi var verdensmestere når det angikk sikkerhet, men på ett felt lå vi tilbake, og det gjaldt dykking.

Statens dykkerskole ble derfor etablert i Bergen i 1980 - etter vedtak fra Kirke- utdannings- og forsknings departementet. Skolen har med tiden tilbudt hele 20 ulike kurs innen yrkesdykking. Høsten 2004 startet skolen for første gang opp med ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere. Utdanningen var den første som ble godkjent av NOKUT som fagskoleutdanning.

Den 1.1.2005 ble Statens dykkerskole overført til Høgskolen i Bergen. Sentrale mål ved sammenslåingen er å integrere dykkerutdanningen i en høgskolestruktur og videreutvikle utdanningen som kompetansegivende i et helhetlig utdanningsperspektiv.

Sist endret: 04.05.2010