Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Studenter i forelesningssal. Foto: Eivind Senneset

Timeplaner og romplaner

Timeplaner for vårsemesteret 2017 blir publisert 15. desember.

Høgskolen i Bergen bruker TimeEdit som planleggingsverktøy. Mer detaljerte undervisnings-/timeplaner publiseres også på itslearning ved semesterstart.

Undervisningstid og eksamensavvikling har kjernetid klokken 8.00–17.00, og obligatorisk undervisning og vurdering legges normalt til dette tidsrommet. Onsdager er det normalt undervisningsfri mellom kl 14 og 16.

Mange av utdanningene har obligatoriske aktiviteter. Deltakelse i f.eks. BTS vinterleker gir ikke gyldig fravær eller rett til fritak fra obligatoriske aktiviteter.

Undervisningsterminer

  • Høstsemesteret 2016: 15. august–21. desember
  • Vårsemesteret 2017: 4. januar–16. juni
  • Høstsemesteret 2017: 14. august–20. desember
  • Vårsemesteret 2018: 3. januar–15. juni

Eksamenstiden varer normalt fra medio mai til medio juni og medio november til medio desember. 

Den offisielle åpningen av studieåret 2016/2017 vil finne sted mandag 15. august. Høsten 2016 starter undervisningen opp torsdag 18. august.

Undervisningslokaler

Dersom et romnummer begynner med M6-, finner du rommet i Møllendalsveien 6. Begynner romnummeret med M8-, finner du rommet i Møllendalsveien 8. Eksempel: M8-424.

Romnumre som består av en bokstav og tre sifre, hører til på Kronstad. Eksempel:  B115.

Student med skjelletter
Sjekk timeplanen din ofte, så slipper du å gå glipp av endringer og havne på galt rom. Foto: Eivind Senneset