Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Fredrik Bødtker er klar for ny runde som leder for Studentparlamentet.
Fredrik Bødtker er klar for ny runde som leder for Studentparlamentet. (Foto: Marianne Mathiesen)

Studentenes mann

Mens du savnet lesesalsplasser, jobbet denne mannen med å få HiB til å finne en løsning.

– Hvis du skal spørre meg om hva jeg er mest fornøyd med å ha fått til, er det et av svarene, sier Fredrik Bødtker og peker mot en tv-skjerm som viser oversikten over timeplan og romfordeling.

Tre av rommene er reservert som stille lesesalsrom i eksamensperioden. Mangel på arbeidsplasser for studenter er en sak Fredrik og Studentparlamentet har jobbet med lenge.

– Det gjenstår litt formaliteter, men nå begynner det å nærme seg konkrete og permanente løsninger på dette, røper han.

En annen sak som opptar studentpolitikeren med pause fra lærerstudiet, er selvsagt fusjonsspørsmålet.

– Mye av det jeg kommer til å jobbe med framover avhenger jo av om det blir fusjon eller ikke. Men det tyder jo på at det går i den retningen, og da blir jobben vår å sikre en god gjennomføring.

Gjennomslag for studentombud

Studentparlamentet har gitt innspill på innholdet i fusjonsavtalen, og er fornøyd med å se igjen mange av punktene som de har vært opptatt av i avtalen. Samtidig påpeker Bødtker at det er lett å komme med fagre løfter.

– Vår jobb blir å følge med på prosessene, hvilken innvirkning beslutninger får på andre ting. For eksempel om avgjørelser som tas i prosjektet om sikker drift får konsekvenser for studiekvaliteten.

Blant tingene de har fått gjennomslag for, er et studentombud som skal ivareta studentenes rettigheter. Dette skal være en uavhengig juridisk kompetanseperson, som kan bistå studenter som føler seg urettferdig behandlet.   

– Studentombud var en av de tingene jeg gikk til valg på forrige gang, og noe jeg håper vi får uavhengig av fusjon, understreker han.

Nøytral i fusjonsspørsmålet

Mens Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har engasjert seg aktivt mot en fusjon, har Sp-HiB hatt en nøytral holdning til det spørsmålet.

–  Vi har heller prøvd å se på hva som kan være fallgruvene her, og hvordan vi kan sikre studentenes rettigheter og studentdemokratiet i prosessen og i framtiden.

Selv om han synes prosessen har gått fort, mener han det også har vært en ryddig og god prosess. I det hele tatt skryter studentlederen av samarbeidet med ledelsen på høgskolen.

–  Det er en styrke ved HiB at vi har en ledelse som er lydhør og løsningsorientert. Om noe skjer får vi raske svar. Så har vi kanskje litt ulike prioriteringer for ulike saker, men jeg opplever at vi har gjensidig respekt og forståelse for hverandres ståsted.

Viktig med god tone

Noe av den viktigste lærdommen Fredrik har fått i sin tid er at det er lettere å finne løsninger når man har en god tone med folk.

– Ledelsen skal gjøre mye bra før de får ros, men de skal ikke gjøre mye feil før kjeften kommer, smiler han.

Samtidig er han ikke bare ukritisk til tingenes tilstand, og får fort vann på møllen når han blir spurt hva som kunne blitt bedre.

– Av og til blir man gjerne litt for blind på ambisjoner, og glemmer hva som betyr noe for de 8–9000 studentene som går her. Nemlig en foreleser som engasjerer, gir god oppfølging og overholder sensurfristen.

Studentene er målestokken

Han understreker at samfunnsmandatet til HiB er å utdanne best mulig kandidater til samfunns- og næringslivet og mener vi av og til må stikke en finger i jorden, og ikke skyve alle ressurser over på forskningskompetanse.

–  Det er fint med phd og førstestillinger, men det er studentene vi utdanner som er målestokken på hvor gode vi er.

Gode arbeidsforhold for studentene er åpenbart noe Fredrik brenner for.

–  Utdanningskvalitet er et sammensatt begrep. Forskning er absolutt en del av det. Men læringsmiljø og trivsel er også viktig.

–  Jeg har hatt mange forskjellige stillingstitler på forelesere opp gjennom, og det er formidlingsevne og glød som betyr noe for hva du sitter igjen med. Og der betyr ikke stillingstittelen så mye for hvilke evner foreleseren har.