Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Studentparlamentet

Studentparlamentet er studentenes øverste beslutningsorgan og talerør ved Høgskolen i Bergen. De jobber med saker som angår studenter på hele høgskolen, både enkeltsaker og overordnede saker.

Studentparlamentet består av 14 representanter som velges i november hvert år. Det velges fem representanter fra AL og AIØ, og fire representanter fra AHS. Studentparlamentet har tradisjon med å ha landets høyeste valgoppslutning.

Studentparlamentet velger et arbeidsutvalg bestående av en leder og to nestledere som er frikjøpt for å jobbe på heltid. I tillegg velges det fire styremedlemmer som sammen med arbeidsutvalget utgjør studentparlamentets styre.

  • Leder: Fredrik Bødtker 
  • Fagpolitisk nestleder: Ida Austgulen
  • Organisatorisk nestleder: Bjørn Iversen

Les intervju med ledertrioen

Fredrik Bødtker fortsetter som leder i studieåret 2016/2017. Eigil Hole Lønning vil ta over som politisk nestleder, mens Øyvind Hatland vil ta over som organisatorisk nestleder.

Studentparlamentet har kontorer i studenthuset på Kronstad. Parlamentets arbeidsutvalg har kontortid kl 10–14 alle hverdager.

Anders Veggeland er organisasjonskonsulent, og kan nås på sp.orgkons@hib.no og 55 58 77 37.

Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen er et studentorgan for alle studenter ved HiB, hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 4-1. Studentparlamentet uttaler seg på vegne av studentene i saker som angår dem, og er valgforsamling for alle studentrepresentanter i sentrale råd og utvalg inkludert høgskolestyret.

Sjekk ut Studentparlamentets nettsider

Følg Studentparlamentet på Facebook