Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Student i dyp konsentrasjon

Lesesaler og studentarbeidsplasser

Som en hovedregel er studentarbeidsplasser, grupperom og lesesaler åpne for alle studenter ved høgskolen.

Leseplasser på campus

Du finner studentarbeidsplasser på Campus Møllendalsveien og Campus Kronstad. De fleste plassene er i vrimleområder, biblioteket, sosiale soner utenfor undervisningsrom eller i fellesområder. Studentarbeidsplasser kan ikke reserveres.

I oktober 2016 utvidet vi med 250 studentarbeidsplasser i Fabrikkgaten 5. Her er det både stille lesesalsplasser og arbeidsplasser i åpent studieareal med sosialsoner. Det er også 6 grupperom à 6 plasser. I 2016 vil åpningstidene i Fabrikkgaten være de samme som på Kronstad.

Ubrukte seminarrom og auditorier på Kronstad og i Møllendalsveien kan også benyttes som studentarbeidsplasser. Disse rommene kan ikke reserveres, men brukes fritt ved behov. Bruk TimeEdit for å få oversikt over ledige rom. Velg inngangen «Student» i TimeEdit. 

Følgende lesesaler i Møllendalsvegen er åpne for alle studenter: M6-317 og M8-423. I de åpne lesesalene kan det være at noen studenter har fått innvilget reservert plass. Disse plassene skal være tydelig merket og egne regler gjelder når man forlater plassen.

Studenter som skriver masteroppgave på 30, 45 og 60 studiepoeng kan få tildelt reservert plass i ett eller to semestre. Studenten må være semesterregistrert og vurderingsmeldt til det aktuelle emnet (undervisningsmeldt første semester hvis normert tid for oppgaven er mer enn ett semester). Bevis på reservert lesesalsplass kan hentes i Studenttorget på Kronstad mot fremvisning av gyldig studentbevis og legitimasjon.

Studenter med spesielle behov (særskilt medisinsk behov, krevende omsorgsoppgaver, andre spesielle forhold) kan søke om å få innvilget reservert lesesalsplass. Behovet må være dokumentert. Søknad med dokumentasjon sendes til tilrettelegging@hib.no.

Åpne sosiale soner

De sosiale sonene i 1. og 2. etasje på Kronstad kan benyttes fritt som studentarbeidsplasser om man ønsker det.

De sosiale sonene i 3. og 4. etasje på Kronstad kan brukes av studenter i sosiale sammenhenger, men skal ikke brukes som studentarbeidsplasser.

Følgende sosiale soner på Kronstad er forbeholdt ansatte: A327, A329, E310, G423 og Fyrrommet i biblioteket.

SiB-kafeen på Kronstad skal ikke brukes til studentarbeid mellom klokken 11.00–13.00. I samme tidsrom disponerer ansatte 2. etasje i kafeen. I resten av åpningstiden kan studenter og ansatte fritt benytte kafeområdet.

Grupperom

Alle studenter kan selv reservere grupperom på Kronstad eller i Møllendalsveien i inntil to dager frem i tid. Slik bestiller du grupperom.