Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Faglige kontaktpersoner på Avdeling for helse- og sosialfag

Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi

Ergoterapi
Afrika: Susanne Grødem Johnson: sgjo@hvl.no
Erasmus og Nordplus: Susanne Grødem Johnson: sgjo@hvl.no
og Sidsel Kaland: ska@hvl.no

Fysioterapi
Nina Rydland Olsen: nro@hvl.no  

Radiografi
Nina Dalen: nda@hvl.no   

Institutt for sosialfag og vernepleie

Sosionom 
Earsmus+, Nordplus, USA og Australia: Gunnlaug Miljeteig: gmi@hvl.no og Rakel Aasheim Greve: ragr@hvl.no
Afrika: Masego Katisi: maska@hvl.no

Vernepleie
Nordplus: Olbjørg Skutle: osk@hvl.no
USA og Afrika: Peter Magnus: pmag@hvl.no
Erasmus: Knut Simonsen: ksi@hvl.no

Institutt for sykepleiefag

Erasmus: Bente Albrigtsen: bal@hvl.no  
Nordplus: Kjersti Wågsæther: kwaa@hvl.no
Cuba: Trine Lise Dræge Steinskog : tld@hvl.no
Afrika: Fred Ivan Kvam: fik@hvl.no
Australia: Terje Årsvoll Olsen: tao@hvl.no    

Videreutdanninger

Helsesøster:Merete Karlsen: mok@hvl.no  
Jordmor: Vigdis Åsheim: vaa@hvl.no  
Intensiv sykepleie: Marit Breivik: mbr@hvl.no  
Barnesykepleie: Anne Solveig Iversen: asiv@hvl.no
Anestesisykepleie: Sigrunn Drageset: sdr@hvl.no
Psykisk helsearbeid: Kjersti Alsaker: kal@hvl.no  
Operasjonssykepleie: Petrin Eide: phe@hvl.no