Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Vanlige spørsmål om utveksling

  1. Hvor kan jeg reise?
  2. Hvilke fag skal jeg ta på utveksling?
  3. Når er søknadsfristen?
  4. Hva er "faglig forhåndsgodkjenning" og hvordan får jeg dette?
  5. Hvilke utgifter må jeg regne med når jeg drar på utveksling?
  6. Får jeg økonomisk støtte til å dra på utveksling?
  7. Hvordan finner jeg bolig under utvekslingsoppholdet?
  8. Hvordan søker jeg om visum?
  9. Hvilke vaksiner må jeg ta?
  10. Kan jeg reise på utveksling til institusjoner som HVL ikke har avtale med?

 

1. Hvor kan jeg reise?

Svar: Høgskulen på Vestlandet har utvekslingsavtaler med mange forskjellige institusjoner over hele verden. Hvor du kan reise kommer an på hva du studerer og hvilke avtaler ditt studieprogram har. For å finne institusjonene ditt studieprogram har utvekslingsavtaler med, se på høgskolens utvekslingstilbud nederst på hovedsiden for utveksling.

 

2. Hvilke fag skal jeg ta på utveksling?

Svar: Når du reiser på utveksling er det meningen at fagene du tar ved vertsinstitusjonen skal erstatte fagene du skulle ha tatt ved HVL det semesteret du er ute. En viktig del av søknadsprosessen er at du viser at du er i stand til å finne relevante fag ved institusjonen du ønsker å utveksle til. Gå inn på nettsidene til institusjonen du ønsker å søke til og finn fagplanene for ditt fagområde. På faglig forhåndsgodkjenning, som du må laste opp når du søker om utveksling, må du føre inn fagene du skulle ha tatt ved HVLi den høyre kolonnen og fagene du ønsker å ta ved vertsinstitusjonen i den venstre kolonnen.

Dersom du går på en helsefaglig utdanning og ønsker å ta en praksisperiode i utlandet, holder det at du skriver «praksis» i begge kolonnene. Dersom du har problemer med å finne relevante fag, eller har andre spørsmål om det faglige opplegget, må du kontakte din faglige kontaktperson og be om veiledning.

 

3. Når er søknadsfristen?

Svar: Siden det er mye som må ordnes i tiden før utveksling er fristen satt til 1. september for påfølgende vårsemester og 1. februar for påfølgende høstsemester. Søknadsfristen er altså i semesteret før du eventuelt får dra ut. Merk at dersom du studerer sykepleie opererer vi med bare én søknadsfrist: 1. februar for hele påfølgende studieår.

Merk: På grunn av fusjonen er søknadsfristen for våren 2018 er ikke satt enda

 

4. Hva er "faglig forhåndsgodkjenning" og hvordan får jeg dette?

Svar: Når du søker om å få dra på utveksling søker du egentlig om en faglig forhåndsgodkjenning. Faglig forhåndsgodkjenning gis av instituttleder/programansvarlig og faglig kontaktperson før du søker om utveksling og viser hvilken institusjon du er godkjent til å dra til, hvilke fag som er godkjent for deg og hvilket semester du skal dra ut i.

Det er du som student som skal fylle ut forhåndsgodkjenningen, skaffe relevante signaturer og laste den opp til søknaden din når du søker om utveksling. Skjemaet finner du her. Fyll ut skjemaet på PC/Mac.

Signert forhåndsgodkjenning er også en garanti fra HVL på at du er godkjent for utveksling. Hvis det skulle oppstå problemer i forhold til opptak ved vertsinstitusjon o.l., vil denne godkjenningen bety at vi vil hjelpe deg med å finne alternative løsninger/vertsinstitusjoner.

Studenter som av forskjellige grunner ikke får faglig forhåndsgodkjenning får ikke dra på utveksling.

 

5. Hvilke utgifter må jeg regne med når jeg drar på utveksling?

Svar: Det finnes forskjellige utvekslingsavtaler som fører til forskjellige utgiftsalternativer. Se informasjonssiden for institusjonen du er interessert i for å finne ut hva som gjelder der du ønsker å dra.

Kort fortalt finnes det 4 forskjellige avtaler: Erasmus, Nordplus, Utveksling og Study Abroad. Erasmus, Nordplus og Utveksling er rene utvekslingsavtaler der studenter fra HVL ikke må betale skolepenger for å studere i et semester. Study Abroad er avtaler der studenter fra HVL må betale skolepenger for å studere. Skolepengene varierer og du må se på den enkelte institusjonen for å se hva som gjelder. I tillegg må du regne med reiseutgifter, vaksinering, visumavgifter og lignende. Lånekassen gir støtte til skolepenger og reiseutgifter (se punkt 6.).

 

6. Får jeg økonomisk støtte til å dra på utveksling?

Svar: Alle som får studielån gjennom Statens lånekasse får også dette når de drar på utveksling. I tillegg til grunnbeløpet vil du også få reisestøtte (70 % stipend, 30 % lån) og støtte til betaling av skolepenger dersom du trenger det (fordelt på stipend og lån). 

Reisestøtten er basert på Lånekassens satser for de forskjellige verdensdelene.

Studenter som drar på utveksling i Europa kan i de fleste tilfeller få støtte fra Erasmus. Dette vil i så fall være et rent stipend som kommer i tillegg til grunnstøtten og reisestøtten fra Lånekassen og du vil få mer informasjon om dette dersom du søker om å dra på utveksling til en Erasmuspartner.

Her finner du satsene for skolepengestøtte.
Her finner du satsene for reisestøtte.

 

7. Hvordan finner jeg bolig under utvekslingsoppholdet?

Svar: Alle studenter som drar på utveksling har ansvar for å skaffe seg bolig selv under oppholdet. De aller fleste institusjonene vi har avtale med har enten boliger studentene kan leie på campus, eller god informasjon for studenter som ønsker å skaffe seg bolig privat.

Det varierer veldig fra sted til sted i hvor stor grad studentene benytter seg av boligtilbudene de forskjellige partnerne våre tilbyr. Dersom man er flere som reiser sammen, kan det veldig ofte lønne seg å skaffe seg en bolig privat, da studentboligene ikke alltid er konkurransedyktige på pris. Husk likevel på at den «internasjonale opplevelsen» kan bli mye mer interessant av å dele bolig på campus eller i studentboliger med studenter fra hele verden.

 

8. Hvordan søker jeg om visum?

Svar: Generelt søker du om visum etter at du har fått det endelige opptaksbrevet fra vertsinstitusjonen. Du kan ikke søke tidligere, siden du må kunne bevise at du er student ved et universitet i vertslandet for å få studentvisum. Dermed blir visumsøknaden ofte noe av det siste man gjør i semesteret før avreise, da det ofte kan ta litt tid før man får opptaksbrevet.

Studenter som skal på utveksling til USA må bestille visumintervju på ambassaden i Oslo. På dette intervjuet må du ha med dokumentasjon fra Lånekassen og vertsinstitusjonen, samt pass og penger til visumkostnadene.

Ellers er det forskjellige prosedyrer for å søke om visum til de forskjellige landene. Hvis du får tilbud om å reise på utveksling vil du få nærmere informasjon om prosessen slik den gjelder for det landet du skal til.

 

9. Hvilke vaksiner må jeg ta?

Svar: Generelt sett bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe og poliomyelitt (10-års varighet). Tanzanianske myndigheter krever nå vaksine mot gulfeber ved innreise til landet. I tillegg anbefales studenter som skal til Afrika å ta Hepatitt A, Hepatitt B, Tyfoidfeber, Meningokokk A+C+W+Y-vaksine. Det kan også lønne seg å ta vaksine mot tarminfeksjoner.

Dersom du skal til et område med Malaria er det veldig viktig at du tar malariatabeletter under hele oppholdet. Husk på at du kan bli smittet selv om du tar forebyggende medisin. Pass derfor på å dekke til armer og bein om kveldene.

Anbefalinger og krav kan endres uten at vi ved HiB får det med oss og det er derfor viktig at dere forhører dere med et vaksinasjonskontor, smittevernkontoret eller folkehelseinstituttet  om hva som gjelder for området dere skal reise til.

 

10. Kan jeg reise på utveksling til institusjoner som HVL ikke har avtale med?

Svar: I utgangspunktet anbefales ikke studenter å dra på utveksling til institusjoner HVL ikke har inngått en formell utvekslingsavtale med. I slike tilfeller har ikke HVL hatt anledning til å gå god for det faglige og det administrative opplegget og det er vanskelig å forutse hva studenten går til.

Dersom en student likevel ønsker å dra til en slik institusjon kan vedkommende søke om å få dra som en såkalt Freemover. Studenten må da levere en søknad i fritekst der vertsinstitusjonen og det faglige opplegget studenten ønsker å ta beskrives nøye, slik at instituttleder/programansvarlig og faglig kontaktperson kan avgjøre om studenten får dra eller ikke. Se ellers reglement for Freemovere her.