Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Økonomisk støtte

Regelen er at man beholder støtten fra Lånekassen når man drar på utveksling. I tillegg finnes det andre støtteordninger spesielt for utvekslingsopphold.

Hva kan du få støtte til?

Erasmus-utveksling
Reise
Skolepenger
Nordplus-utveksling 

Erasmus-utveksling

Tilleggstipend til studenter som drar på utveksling til høgskolens Erasmus-partnere. Stipendet utgjør ca. € 350 pr. måned og utbetales før utreise. For mer informasjon om Erasmus+ og kriterier for tildeling av stipend se Erasmus-stipend.

Reise

Alle som skal på et utvekslingsopphold som er forhåndsgodkjent av Høgskolen i Bergen, og med varighet utover 1 måned, kan søke Lånekassen om reisestøtte.

Skolepenger

Noen universiteter og høgskoler i utlandet krever at utvekslingsstudentene betaler skolepenger. Dersom utvekslingsoppholdet er forhåndsgodkjent av Høgskolen i Bergen, og dersom den institusjonen du skal på utveksling til er godkjent av Lånekassen, kan du søke Lånekassen om støtte til å betale skolepenger.

Nordplus-utveksling

Stipend for utveksling innen Norden og Baltikum knyttet til deltakelse i Nordplusnettverk. Tildeles etter avtale.

Spesielle vilkår for deltidsstudenter

Studenter som går på  deltidsstudium i Norge og som drar på studieopphold i utlandet (minst fire  uker) vil få reisestøtte og skolepengestøtten utregnet etter samme  deltidsprosent som utdanningen i Norge, selv om oppholdet er fulltidsstudium.