Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Økonomisk støtte

Regelen er at man beholder støtten fra Lånekassen når man drar på utveksling. I tillegg finnes det andre støtteordninger spesielt for utvekslingsopphold.

Hva kan du få støtte til?

Erasmus-utveksling
Reise
Skolepenger
Nordplus-utveksling 

Erasmus-utveksling

Tilleggstipend til studenter som drar på utveksling til høgskolens Erasmus-partnere. Stipendet utgjør ca. € 350 pr. måned og utbetales før utreise. For mer informasjon om Erasmus+ og kriterier for tildeling av stipend se Erasmus-stipend.

Reise

Alle som skal på et utvekslingsopphold som er forhåndsgodkjent av Høgskulen på Vestlandet, og med varighet utover 1 måned, kan søke Lånekassen om reisestøtte.

Skolepenger

Noen universiteter og høgskoler i utlandet krever at utvekslingsstudentene betaler skolepenger. Dersom utvekslingsoppholdet er forhåndsgodkjent av Høgskulen på Vestlandet, og dersom den institusjonen du skal på utveksling til er godkjent av Lånekassen, kan du søke Lånekassen om støtte til å betale skolepenger.

Nordplus-utveksling

Stipend for utveksling innen Norden og Baltikum knyttet til deltakelse i Nordplusnettverk. Tildeles etter avtale.

Spesielle vilkår for deltidsstudenter

Studenter som går på  deltidsstudium i Norge og som drar på studieopphold i utlandet (minst fire  uker) vil få reisestøtte og skolepengestøtten utregnet etter samme  deltidsprosent som utdanningen i Norge, selv om oppholdet er fulltidsstudium.