Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Eksamen

Reglene for eksamen er regulert av Forskrift om studium og eksamen ved HVL.

1. januar 2017 er vi Høgskulen på Vestlandet. Ny Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet ble vedtatt 21.desember. Denne forskriften regulerer mange viktige områder som bl.a. studierett, eksamen og vitnemål. Dette kan gi konsekvenser fra og med vårsemesteret 2017.

Eksamensdato og tidspunkt

Eksamensdatoene får du vite etter at du har semesterregistrert deg eller senest to uker før eksamen. Du finner dem på forsiden i StudentWeb under «Kommende hendelser» eller «Aktive emner».

Du kan også sjekke oversiktene med eksamensdato for AHS her:

Oppmøte til alle skriftlige eksamener er 08.45 og eksamen starter 09.00.

Husk å ta med gyldig legitimasjon/studentkort til eksamen.

Kandidatnummer

Under «Kommende hendelser» og «Aktive emner» i StudentWeb finner du kandidatnummeret til den enkelte eksamen. Dette er erstatning for navnet ditt på eksamensbesvarelsen, og sikrer at oppgaven sensureres anonymt. Du får et nytt kandidatnummer til hver eksamen og det vil være tilgjengelig senest en uke før eksamen.

Eksamensresultater

Sensuren er klar tre uker etter eksamen. For masteroppgaver er sensuren klar senest 6 uker etter innlevering. Du finner resultatene dine i StudentWeb under Mine resultater.