Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Grunngjeving for karakterfastsetjing

Fristen for å be om grunngjeving er ei veke etter at sensuren er publisert. Sensor vel om grunngjevinga skal bli gitt munnleg eller skriftleg. Grunngjevinga blir normalt gitt innan to veker etter studenten har bedt om det.

Du har rett til å klage på karakteren innan tre veker etter at karakteren er publisert eller tre veker etter at du har motteke grunngjeving på karakteren.

Fyll ut og send inn skjemaet under for å be om grunngjeving.

Ønsker grunngjeving for karakterfastsetjing i:
Dersom ein eksamen består av fleire delar må det spesifiserast kva del, oppgåve eller arbeid ein ber om grunngjeving for