Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
fysio_1200.jpg

Praksis ved Avdeling for helse- og sosialfag

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksis, kan du kontakte oss på ahs-praksis.hib@hvl.no. Husk å skrive hvilken utdanning du går på.

Trefftid

Praksiskontoret ved AHS har trefftid i Møllendalsveien hver tirsdag fra kl. 10.00–11.15.

På Kronstad kan du avtale å møte oss på kontoret i 3. etasje i A-blokken. Send epost til ahs-praksis.hib@hvl.no

Oversikt over praksisperiodene

Om praksiskontoret

Praksiskontoret og faglærerne samarbeider med ulike institusjoner om tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudier. Dette gjør vi gjennom å:

  • tilrettelegge praksisstudiene i overensstemmelse med gjeldende fag- og rammeplaner.
  • drøfte læringsutbytte, innhold og gjennomføring av praksisstudier.

Formålet er å bidra til en velfungerende helsetjeneste og sikre at du som student får mulighet til å tilegne deg kompetansen som du trenger for å kunne arbeide innen helsevesen og sosiale tjenester.

Partene skal samarbeide om veiledning i praksisstudier. Høgskolen har ansvar for at praksisstudiet gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende fag- og studieplaner ved blant annet å klargjøre hvilke krav som stilles til praksisstudiet. Omfang og innhold i praksisstudiet samt krav som stilles til veiledningen presiseres og formidles gjennom den enkelte utdanning.

Institusjonen har ansvar for den praktiske veiledningen. Ansvaret ivaretas av institusjonens leder. Veiledningen kan gis på dag- og kveldstid i overensstemmelse med den arbeidsrytmen personalet følger.

Studentenes fremmøte og fravær

All praksis forutsetter obligatorisk frammøte og fravær registreres. Det stilles normalt krav om 90 prosent tilstedeværelse i kliniske studier. For nærmere informasjon om krav om tilstedeværelse viser vi til emnebeskrivelse og studieprogram for din utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at deltakelse i f.eks. BTS vinterleker ikke gir gyldig fravær eller rett til fritak fra praksis eller andre obligatoriske aktiviteter.