Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Praksis i Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

I grunnskolelærerutdanningen skal du gjennomføre 100 dager praksis. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i retningslinjene for praksisopplæring og emneplan for aktuelt studieår. I disse dokumentene finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksisopplæringen. 

Emneplaner for praksis

Forberedelse til praksis og planlegging av undervisning

Som tillegg til emneplaner og retningslinjer har vi utarbeidet råd om hvordan du forbereder deg til praksis. I dette dokumentet finner du også eksempler på skjema for planlegging av undervisning.

Praksis i utlandet våren 2018

Informasjon om praksis, søknadsskjema og kriterier.

Evaluering av praksis

Som student skal du evaluere praksis, både via undersøkelser på It's learning og via direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Mer informasjon og evalueringsskjema finner du på siden for evaluering av praksis i grunnskolen.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.