Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Praksis i Bachelor i tegnspråk og tolking

Informasjon om praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking ved Avdeling for lærerutdanning

På bachelor i tegnspråk og tolking skal du gjennomføre totalt 13 uker praksis i studiet. Av disse ukene er en uke plassert i 1. studieår, fire uker i 2. studieår og åtte uker i 3. studieår. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn i Retningslinjer for praksisstudiet og emneplan for aktuelt studieår. I disse dokumentene finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksisstudiet.

Emneplaner

Bo borte i praksis?

For å få dekket utgifter til bo og reise må du gjøre nødvendige avtaler med praksiskoordinator i god tid før praksisstart. Eget søknadsskjema skal brukes. For informasjon, se egen lenke om reiserefusjon under Rettigheter og plikter.

Alle studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med praksis i tegnspråklige miljø første og andre studieår.

Har du spørsmål om praksisorganiseringen, ta kontakt med praksiskoordinator Jeanette H. Bakke, e-post: jhau@hvl.no.