Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
FoU_pris Frode_hib.jpg

FoUprisen til Frode Fadnes Jacobsen

Jacobsen er professor og leder for Senter for omsorgsforskning Vest som ble opprettet ved Høgskolen i 2008. Han mottok prisen på onsdagens FoU-konferanse.

Pris til hele senteret

– Dagens pris er en pris til hele senteret», sa Fadnes Jacobsen. Han takket for prisen på vegne av seg selv og hele Senter for Omsorgsforskning Vest. Han trakk fram senteret som et sted med gode muligheter til å jobbe sammen i større team, og på tvers av fagmiljøer og institusjoner.

Prisvinneren fortalte om sin bakgrunn fra antropologistudier, jobb på sykehus og sykehjem og om feltarbeid i Afrika og Indonesia, før han i 2008 begynte som senterleder for Senter for omsorgsforskning Vest.

Juryens begrunnelse

Dette sier juryen om prisvinneren: Professor Frode Fadnes Jacobsen har markert seg som ein fagleg dyktig, kreativ, inspirerande og inkluderande forskingsleiar. Jacobsen har leia Senter for omsorgsforsking Vest sidan det vart oppretta ved høgskolen i 2008, og han har lagt ned eit stort arbeid i oppbygginga av forskingsmiljøet ved senteret.

Hans inkluderande og delande stil gir inspirasjon til vidare innsats blant kollegaer både i eiga og andre forskingsgrupper. Jacobsen har eit breitt fagleg nettverk, og under hans leiing har senteret lukkast godt i innhenting av eksterne forskingsmidlar. Jacobsen si forsking har også eit internasjonalt perspektiv som er viktig for høgskolen, og gjennom sitt forskings- og formidlingsarbeid medverkar han til å fremme Høgskolen i Bergen som forskingsinstitusjon både nasjonalt og internasjonalt.