Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Masterstudent i innovasjon og entrepenørskap presenterer seg for bedrifter i Bergen.
En gruppe masterstudenter er i gang med å presentere sine forslag for en gründerbedrift. I salen sitter representanter fra eksterne bedrifter og lytter interessert. Alle foto: Janne Fossheim Lønne.

Finner nye løsninger for bedrifter

Masterstudenter på innovasjon og entreprenørskap har blitt utfordret til å komme med nye løsninger for bedrifter og gründere i Bergensregionen. Nylig møtte studentene oppdragsgivere og ekspertmentorer for å presentere resultatene så langt.

Det er bare litt over en måned siden studentene fikk overlevert problemstillinger fra bedriftene som trenger å løses. Nå er det tid for å fortelle oppdragsgiverne hva en har kommet fram til.

Thomas Tjøstheim fra Skandiabanken er en av bedriftene som har gitt masterstudentene en utfordring. Han har utfordret en gruppe til å komme med innspill til hvordan banken kan nå en spesifikk målgruppe. Samtidig er han ekspertmentor og skal gi innspill til studentenes prosjekt. Han synes konseptet er spennende og setter stor pris på at programmet skjer i Bergen. 

En studentgruppe får tilbakemeldinger fra eksterne tilhørere etter sin presentasjon.

Grilling av prosjektforslag

En studentgruppe er akkurat ferdig med sin presentasjonen og har kommet med forslag til løsninger for en bedrift. Nå hagler spørsmålene fra dresskledde menn og kvinner som fungerer som ekspertmentorer for studentene. Mentorene sin oppgave er å hjelpe studentene videre med prosjektene sine.

Er det penger å tjene på planen? Hvordan skal produktet selges? Er ikke markedet dere tenker å orientere dere mot litt for smalt? Hvordan skal dere hindre at ikke andre stjeler idèen deres?

Glad for å bli spurt om å bli mentor

- Jeg synes det er kjempegøy å få være med på dette, sier ekspertmentor Dag Slettebakken, som jobber for rådgivningsfirmaet Accountor. Slettebakken har vært mentor i mange år gjennom Connect og Springbrettet, men det er første gang han deltar som mentor for høgskolens studenter. Han synes han får like mye igjen som det han selv gir.

- Jeg synes det å være mentor er nyttig for meg selv, jeg lærer mye av dem som har gründerbedrifter, og jeg har også lært mye av de andre bedriftene. Jeg driver med rådgivning mot mange bransjer, og derfor er det nyttig for meg å lære om behov i andre bransjer når jeg selv skal gi råd.

- Det er en vinn, vinn situasjon for min del, sier Slettebakken.

Får prøvd seg på ekte problemstillinger

Nils-Eivind Holmedal fra Bergen Teknologioverføring er prosjekteier for flere av prosjektene studentene har blitt utfordret på, og er godt fornøyd med det han har blitt presentert i dag.

- Jeg synes dette er kjempebra. Her får studentene prøvd seg på et vell av problemstillinger, og de får gode innspill til å fortsette arbeidet med utfordringen de skal løse.

- Tar de med seg innspillene de har fått med seg her, kan de gjøre det kjempebra på oppgaven de skal fullføre på masterstudiet sitt, mener Holmedal.

Han tror konseptet er en veldig god læringsmetode for studentene, fordi studentene får jobbe med ekte utfordringer som bedrifter står overfor og som trenger å løses.

- Om et halvt år skal de ut i arbeidsmarkedet, og jeg tror denne erfaringen har mye for seg. Studentene har fått direkte erfaring med problemløsning som bedriftene står overfor. De har fått oppgaver som trengs å løses i «det virkelige livet», avslutter Holmedal.

Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen er ansvarlig for det nye praksiskurset mellom studenter og bedrifter.

Viktig milepæl

For kursansvarlig og førsteamanuensis Inger Beate Pettersen fra høgskolens Senter for nyskaping er samlingen mellom studenter, ekspertmentorene fra bedrifter og prosjekteiere en viktig milepæl.

- Det er første gang vi kjører dette praksiskurset, et helt nytt kursopplegg, der vi samarbeider tett med regionale aktører, Connect Vest, BTO, gründere og etablert næringsliv.

Stemningen i lokalet og engasjementet fra alle som er her er ikke til å ta feil av.

- Denne samlingen er viktig for alle som er her. Både studentene og de eksterne samarbeidspartnerne lærer noe av å være her, sier Pettersen.

- Jeg er imponert over hva studentene har fått til på så kort tid, sier Pettersen. Studentene har satt seg inn i nye bransjer og bedrifter, og mange av prosjektene er utfordrende med vanskelige og komplekse problemstillinger, sier Pettersen.