Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
IMG_1693-1280.jpg

HiB går inn for fusjon

Styret ved Høgskolen i Bergen har i dag vedtatt å gå inn for en fusjon med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund.

Det historiske vedtaket lyder:

«Styret godkjenner avtalen om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF og ber om at anmodning om fusjon snarest mulig oversendes Kunnskapsdepartementet.»

– Målet med en fusjon er at vi kan få til ting sammen som vi ikke klarer hver for oss. En ny høgskole kan i større grad ta et helhetlig regionalt ansvar, og få større tyngde og gjennomslagskraft, sier rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen.

Vedtaket markerer punktum for en arbeidskrevende vår med fusjonsforhandlinger for de tre høgskolene. Samtidig markerer det startpunkt for en ny og stor utdanningsinstitusjon på Vestlandet.

– Tiden framover blir krevende, men spennende. Jeg håper alle våre studenter og ansatte vil bidra til å lage en best mulig høgskole for hele Vestlandet, sier rektor.

Også styrene ved HSH og HiSF gjør sine endelige fusjonsvedtak i dag. HSH har enstemmig gått inn for fusjon, mens HiSF vedtok fusjon med 6 mot 5 stemmer.