Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Studentarbeid i biblioteket. Foto: Marthe Berg-Olsen

Kandidater som kan samarbeid

HiB-studenter lærer seg å samarbeide. Og særlig de som tar lærerutdanning eller studerer helse- og sosialfag har lett for å få seg jobb. Det viser resultat fra den store kandidatundersøkelsen som Karrieresenteret i Bergen har gjort.

– Samarbeidsevne er en egenskap som arbeidsgivere ofte etterspør. Vi er svært fornøyde med at våre studenter legger vekt på at studiene har gitt dem evnen til å samarbeide. Her er det en markant forskjell til kandidater fra andre utdanningsinstitusjoner, sier prorektor Bjørg Kristin Selvik ved Høgskolen i Bergen.

Få arbeidsledige – men forskjeller mellom fagene

Arbeidsledigheten blant unge har økt fra 2,1 til 3,8 prosent på de fem årene som er gått siden forrige kandidatundersøkelse. For nyutdannede er ledigheten enda høyere, i følge Karrieresenterets rapport. Allikevel oppgir kun 3,0 prosent av kandidatene fra Høgskolen i Bergen at de var arbeidsledige to år etter fullført utdanning.

– Her må vi understreke at forskjellen er stor mellom de ulike utdanningene våre. Bare en prosent av kandidatene fra Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag er arbeidsledige, mens ni prosent av kandidatene fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag sier de er ledige, sier Selvik.

Søker stabilitet og trygghet

Arbeidsmarkedet i Norge har blitt trangere siden forrige kandidatundersøkelse. Det gjenspeiler seg i at andelen som mener at jobben de har ikke er helt relevant til utdanningen, har økt fra fire til nesten elleve prosent. Den samme tendensen sees hos Universitetet i Bergen og Norges handelshøgskole, som også har vært med i undersøkelsen.

– Dette kan sees i sammenheng med at mange flere enn før legger vekt på å finne stabile og trygge arbeidsplasser, sier Selvik. Hele 67 prosent av kandidatene fra HiB legger vekt på dette. Det er 16 prosentpoeng mer enn ved forrige undersøkelse.

Kjønnsforskjeller i endring

For fem år siden var det en markant forskjell mellom mannlige og kvinnelige kandidater fra helse- og sosialfagene i om de jobbet i offentlig eller privat sektor. Dette har nå jevnet seg ut. I 2011 arbeidet 68 prosent av mennene med helse- og sosialfaglig bakgrunn i det offentlige, mens den tilsvarende andelen for kvinner var 90 prosent. I 2016 har andelen kvinner med jobb i offentlig sektor falt til 81 prosent, mens mannsandelen har økt til 83 prosent.

Totalt arbeider 65 prosent av de kvinnelige HiB-kandidatene i det offentlige, mot kun 38 prosent av mennene. Dette skyldes i stor grad at menn er overrepresentert på Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Kandidater fra denne avdelingen arbeider primært i privat sektor.