Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Åsta Birkeland og co
Førstelektor Åsta Birkeland med samarbeidspartnere. Foto: Dag Ove Varberg.

UTFORSK-midler til tre HiB-prosjekter

Åsta Birkeland og Dhayalan Velautapillai har mottatt to millioner hver fra SIU til internasjonalt samarbeid med henholdsvis Kina og India. Volker Stolz har mottatt 1,2 millioner i samarbeid med Brasil.

Åsta Birkeland skal lede en prosjektgruppe som skal utvikle en «dual master» i samarbeid med de kinesiske universitetene Beijing Normal University og East China Normal University. Den nye masteren innen «early childhood education» skal være klar i løpet av fire år.

– Norske og kinesiske masterstudenter skal kunne ta ett år i Bergen og ett år i Kina. I tillegg skal studentene få mulighet til å gjøre feltarbeid i begge land, forteller prosjektlederen.

Nå begynner jobben med å utvikle emner og å opprette et nettverk med feltarbeidsbarnehager. Det er allerede etablert et barnehagenettverk i Kina og Norge, men dette skal utvides med flere barnehager.

De beste i Kina

Emnene i masteren vil ha nær sammenheng med aktuelle og kommende forskningsprosjekter ledet av forskere ved de respektive institusjonene. Masterstudentene skal også delta i denne forskningen.

Dette nye prosjektet bygger på et pågående UTFORSK-prosjekt der HiB og de to kinesiske universitetene har opprettet et emne for førsteårsstudenter på Master i barnehagekunnskap. Emnet heter «Intercultural pedagogy and the glocal teacher» og skal prøves ut for første gang til våren.

Birkeland har samarbeidet med de kinesiske miljøene siden 2002.

– Det å bygge gjensidig tillit tar tid. Universitetene som vi samarbeider med, er rangert som de beste lærerutdanningsinstitusjonene i Kina. De kunne ha fått samarbeid med hvem de ville, men de har altså valgt oss, sier Birkeland, som befinner seg i Kina akkurat nå.

Nanomaterialer for ren energi og helseapplikasjoner

Dhayalan Velauthapillai er prosjektleder for det andre UTFORSK-prosjektet som fikk støtte i år.

Det norsk-indiske samarbeidet mellom data- og realfag på HiB og Coimbatore Institute of Technology (CIT) i India startet i 2015. Da startet samarbeidet om modellering syntese og karakterisering av nanomaterialer til bruk i solcelleteknologi.

 

3D-printing og reparasjon av vevskader

Denne forskningen nå blitt utvidet til forskning innen «Tissue engineering», forskning på bygging av vevmaterialer som kan brukes innen odontologi. UiB ved Odontologisk fakultet er med i prosjektsamarbeidet.

Det blir forsket på dataanalyse av ulike egenskaper i et materiale, og det brukes samme teknikk som brukes i forskningen på solcelleteknologi.

CIT har ekspertkompetanse på 3D-printing av materiale som brukes i denne forskningen og erfaring innenfor syntese av nanomaterialer for energiapplikasjoner.

I april i år var forskere fra CIT her i Bergen der de blant annet besøkte Odontologisk Fakultet ved UiB. Medlemmene i prosjektet kommer til høgskolen igjen allerede denne uken for å møtes til «Kick-off» for det spennende UTFORSK-prosjektet.

Utplassering av studenter

PhD-studenter og masterstudenter både i Norge og i India er med i prosjektet. Dhayalan forteller at de prøver å koble inn industrien i prosjektene ved å få plassert studentene ut i næringslivet både i Norge og India.

– Vi har allerede avtaler med to ulike bedrifter her i Norge, og tilsvarende i India, forteller han.

UTFORSK-midler til Brasilsamarbeid

Volker Stolz ved institutt for data- og realfag har også fått UTFORSK-støtte i sitt prosjektsamarbeid med Brasil for prosjektet «Modern Refactoring».

Han har fått tildelt 600.000 norske kroner, og samarbeidspartner Federal University of Campina Grande i Brasil (UFCG) har fått tildelt tilsvarende beløpt fra den brasilianske organisasjonen CAPES (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education).

Stolz forteller at de med dette prosjektet håper å få til et bærekraftig samarbeid mellom HiB, UiB og UFCG både i utdanning og forskning ved å utvikle et masterkurs i Refactoring.

Refactoring defineres som det å «Forbedre strukturen eller designet i et program uten å endre funksjonaliteten», en viktig aktivitet i utvikling av programvare som gjør vedlikehold av kildekode enklere.

Masterkurset vil baseres på bred forskerkompetanse innen fagfeltet hos de tre samarbeidspartnerne, og kurset er ment å gå mer i dybden i dette fagfeltet enn det som vanligvis blir undervist i programvarefagene. 

Om utforsk

UTFORSK-programmet til SIU gir støtte til faglig samarbeid innen høyere utdanning. Målet er å skape langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Midlene skal gå til både utdannings- og forskningssamarbeid.