Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Formidling

Formidling av FoU-virksomheten skjer gjennom publisering, undervisning, kontakt med media, ved foredragsvirksomhet og annen populærvitenskapelig aktivitet.

Bergen Open Research Archive

BORA-HiB er et digitalt fulltekstarkiv som inneholder vitenskapelig produksjon fra avdelinger og forskningssentre på høgskolen. I arkivet finnes masteroppgaver, avhandlinger, publiserte artikler og annen produksjon fra høgskolen i Bergen.

Cristin

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Her kan du søke etter publikasjoner som ansatte ved høgskolen har utgitt.

Forskningsdagene

Hvert år går forskningsmiljøene i Bergen sammen om å arrangere en årlig kunnskapsfest i Bergen sentrum, med blant annet forskningstorg på Festplassen, foredrag og debatt og Forsker grand prix. Høgskolen i Bergen har deltatt på Forskningsdagene helt fra starten.

Forskning.no

Høgskolen i Bergen ble medlem av forskning.no i 2004. forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av forskning. Nettstedet ønsker å nå de fleste lag av befolkningen, men fokuserer på målgruppen "unge voksne", fra 15 år og oppover. Høgskolen bidrar med artikler om forskning til nettstedet.

Konferanser

Høgskolen arrangerer jevnlig regionale, nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer.