Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bidragsytere

Terje Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

Terje Pedersen er samfunnsfaglærer ved Rothaugen ungdomsskole og har arbeidet i team med innovative undervisningsformer hvor bruk av digitale verktøy, sosiale medier og internasjonalt samarbeid mellom elever har stått sentralt. Undervisningen har fått mye nasjonal oppmerksomhet og har bl.a. vunnet Senter for Ikt sin innovasjonspris for 2015

Tom Are Trippestad

 

 

 

 

 

 

 

Tom Are Trippestad er professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og har arbeidet med styring, reformer, retorikk, lærerprofesjonalitet og globale trekk ved utviklingen av lærerprofesjonen i prosjektet The Glocal Teacher. Han er også medlem av læreprofesjonens etiske råd.

Darren Ellwein

 

 

 

 

 

 

 

Darren Ellwein er rektor ved Harrisburg South Middle School i USA. Han har arbeidet systematisk med samarbeids- og læringspotensialet i nettressurser og sosiale medier overfor elever, lærere og foreldre. Elwin har skapt teknologibaserte læringsmiljøer som Droneklubben, Twitter Tuesday og Genius Hour og ble i 2017 kåret til NASSP Digital Principals of the Year.


Espen Helgesen

 

 

 

 

 

 

 

Espen Helgesen er høyskolelektor ved HVL. Han har forsket på norske barns internettbruk i og utenfor skolen, og har publisert en rekke artikler som tar for seg nye former for nettbasert lek og kreativitet, såvel som nye former for sosial eksklusjon og mobbing.


Kim Nilsen Aarberg

 

 

 

 

 

Kim Nilsen Aarberg er allmennlærer ved Kleppestø barneskole og jobber også som kurs og foredragsholder for Askøy kommune. Ved bruk av digitale verktøy har han samarbeidet med lærere og elever fra USA, Sør-Amerika og Europa. Vil i sin presentasjon gi praktiske eksempler på hvordan han får til et slikt samarbeid og hva utbytte for elevene blir.