Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Program for nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis

Tirsdag 5. april

Ledes av: Lillebeth Larun, Folkehelseinstituttet & Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

09:00 – 10:00

Registrering og kaffe

Plenum (Mimes Brønn)

10:00 – 10:15

Åpning og velkommen
v/ Birgitte Graverholt, Senterleder, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

10:15 – 10:45

Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 og hvilken betydning dette kan få for kunnskapsbasert praksis i helsetjenestene
v/ Hjørdis Møller Sandborg, Fagdirektør for forskning, Helse- og omsorgsdepartementet

10:45 – 11:15

Felles innhold i sosial- og helsefaglige profesjonsutdanninger - kunnskapsbasert praksis og innovasjonskompetanse
v/ Nanna Hauksdottir, Leder, Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS, Utdanningstjenester ved Helsefak, Universitetet i Trømsø

11:15 – 11:20

Posterpresentasjoner

 

  • Kunnskapsbasert praksis i blodprøvetaking v/ Astrid-Mette Husøy, Helse Bergen LKB
  • Obstipasjon hos pasienter som får antiemetika og kjemoterapi – forebygging og behandling v/ Paula Mjelde, Kreftavd., Haukeland Sykehus og Kari Simensen, Haukeland Universitetssjukehus
  • Fagringer i Bergen Kommune 2016 v/ Elona Zakariassen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

11:20 – 12:00

Lunsj og postervandring

12:00 – 12:45

Muntlige presentasjoner

 

Parallell 1 (Aud1 - B117)
Ledes av: Kristine Berg Titlestad

Parallell 2 (Aud11 - E106)
Ledes av: Anne Kristin Snibsøer

 

12:00 – 12:10

«Hvor gode er vi egentlig på brukermedvirkning?» -en kartlegging av brukermedvirkning i utarbeidelse av kunnskapsbaserte prosedyrer og retningslinjer v/Berit Seljelid, Oslo universitetssykehus og Kjersti Stokke, Oslo universitetssykehus HF

12:00 – 12:10

Kurs/workshops – en modell for utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer v/ Kjersti Solvåg, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Irene Hunskår, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Anne Dalheim, Helse Bergen

 

12:10 – 12:20

Sjeldne diagnoser og kunnskapsbasert praksis v/ Kristian E. Kristoffersen, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

12:10 – 12:20

Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis i en liten kommune v/ Nadine Gutte-Preusse, Fedje kommune

 

12:20 – 12:30

Brukerstemmer i flere kanaler v/ Kari Hagen, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

12:20 – 12:30

Et mål uten en plan er bare et ønske…. – Implementering av kunnskapsbasert praksis krever ledelse og koordinering v/ Kjersti Stokke, Oslo universitetssykehus HF og Berit Seljelid, Oslo universitetssykehus

 

12:30 – 12:45

Blodprøvetaking – hvordan følges gjeldende retningslinjer? & Venøs blodprøvetaking i praksis – en norsk observasjonsstudie v/ Astrid-Mette Husøy, Helse Bergen LKB           

12:30 – 12:40

Kunnskapsbasert praksis – Samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt v/ Torunn Erichsen, HIOA, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

12:55 – 13:45

Workshops

 

Hvordan forstå metaanalyse (Aud 1 - B117)
v/ Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

Søk etter systematiske oversikter (Aud9 - D112)
v/ Lena Nordheim, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

Kunnskapsbasert praksis på nett - rett og slett! (Aud11 - E106)
v/ Lillebeth Larun, Folkehelseinstituttet & Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen og Nina Rydland Olsen, Høgskolen i Bergen

13:45 – 14:15

Kaffe

Plenum (Aud1 - B117)

14:15 – 14:45

Kunnskapsbasert forskning
v/ Hans Lund, Førsteamanuensis, Syddansk Universitet & Professor II Høgskolen i Bergen

14:45 – 15:15

Samvalg: hvorfor, hvor og hvordan?
v/ Simone Kienlin, Prosjektkoordinator, Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst & Rådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

15:15 – 15:45

Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Vest
v/ Anne Grimstvedt Kvalvik, Leder, Program for pasienttryggleik i Helse Vest

19:00

Middag (Thon Hotel Rosenkrantz Bergen)

Onsdag 6. april

Ledes av: Katrine Aasekjær, Institutt for sykepleiefag & Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

Plenum (Aud1 - B117)

09:00 – 09:30

Implementering av forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i kommuner i Hordaland
v/ Kari Sunnevåg, Leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

09:30 – 10:00

Implementering av retningslinjer
v/ Signe Flottorp, Seniorforsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

10:00 – 10:30

Kaffe

10:30 – 11:00

Knowledge Translation & Evidence-Based Practice – Progress and Pitfalls
v/ Donna Ciliska, Professor, McMaster University

11:00 – 11:05

Posterpresentasjoner

 

  • Pedagogiske strategier for å lære sykepleiestudenter kunnskapsbasert praksis – en systematisk oversikt v/ Bjørg Aglen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av The evidence-based practice profile v/ Anne Kristin Snibsøer, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen
  • Kunnskapsbasert praksis-profil blant bachelorstudenter i helsefag, Anne Kristin Snibsøer, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen
  • Å utdanne endringsagenter v/ Grete Oline Hole, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

11:05 – 12:00

Lunsj og postervandring

12:00 – 13:00

Workshops

 

Hvordan forstå metaanalyse (Aud1 - B117)
v/ Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

Søk etter systematiske oversikter (Aud8 - D113)
v/ Lena Nordheim, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

Knowledge translation in practice and teaching (C229)
v/ Donna Ciliska, McMaster University

13:00 – 13:30

Kaffe

Plenum (Aud1 - B117)

13:30 – 14:00

Implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning
v/ Nina Rydland Olsen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

14:00 – 14:30

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen?
v/ Johannes Kolnes, Spesialrådgiver, Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

14:30 – 15:00

Nytt fra Helsebiblioteket
v/ Hege Underdal, Seksjonsleder for Helsebiblioteket, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

15:00 – 15:15

Avslutning
v/ Birgitte Graverholt, Senterleder, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen