Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Omsorgsteknologi i daglig drift

Omsorgsteknologikonferansen 2015

Her finner du foredrag og videoer fra konferansen. Videoene bruker iltt tid på å laste inn, og det kan derfor ta litt tid før alt vises på siden.

Foredrag og videoer fra konferansen

TidTema
08:30 Registrering, kaffe og standbesøk
09:30

Velkommen!
Ole-Gunnar Søgnen, rektor, HiB

09:45 - 10:50 Praksisnært
Konferansier: Bjørg Kristin Selvik, prorektor, HiB/td>
  Begrepsjungelen - forstå kaoset
Mari S. Berge, stipendiat, HiB
 

My Right to Choose

Erfaringer fra omsorgsteknologisatsingen i Tameside bydel, Manchester, UK

The Innovation of Telecare in Tameside
Christine Craig, Service Unit Manager

The Technical Details
Joanne Strothers, Telecare/telehealth manager 

Del 4 – Right to Choose

The Learning Disability Service
Alison White, Service Unit Manager

Del 5 – My right to choose - white
10:50 - 11:20 Pause med kaffe og pausemat. Standbesøk
11:20 - 12:30 Lokal handling og nasjonale føringer
  Hvordan har omsorgsteknologi påvirket organisasjonen, Lindås kommune
Astrid Aarhus Byrknes, ordfører, Lindås kommune
  Velferdsteknologi og modernisering av helse og omsorg i Bergen kommune
Nina Mevold, kommunaldirektør på Byrådsavdeling for helse og omsorg og Benedicte Løseth, seksjonssjef ved Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
  Omsorgsteknologi integrert i drift: Nasjonale føringer
Lasse Frantzen, Leder for nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
12:30 - 13:30 Lunsj og standbesøk
13:30 - 15:15 Parallellsesjoner 
1)

Omvisning i HiB sitt nye omsorgsteknologilaboratorium
Gjennomgang av aktuell omsorgsteknologi.
Grete Oline Hole, førstelektor
Thomas Aasebø, labingeniør
Geir Omar Berland, høgskolelektor

Kun for påmeldte. Busstransport fra rundkjøringen utenfor Campus Kronstad kl. 13.30. Retur til Kronstad etter omvisningen. 

2) Erfaringsseminar -  Lindås kommune, Auditorium 1

Erfaringsdeling fra alle involverte i implementering av omsorgsteknologi Lindås kommune.

Hva har vi praktisk gjort for å få til en vellykket implementering? God anledning til spørsmål og svar.

Ordstyrer: Mari S. Berge, stipendiat, HiB
Kari Bjørkheim, einingsleiar heimetenesta
Gro Løvik, prosjektkoordinator, mfl. 
3) Organisatoriske forhold, Mimes Brønn
Ordstyrer: Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør, HiB
  Lovverk og forsvarlig drift
Seniorrådgiver/jurist Helge Høvik
Fylkesmannen i Hordaland
  Standardisering av omsorgsteknologi i Norge
Thor Steffensen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  Alarmsentraler – nye oppgaver og organiseringer
Lasse Frantzen, Leder nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
  Hvordan kan omsorgsteknologiutviklingen brukes i spesialisthelsetjenesten
Alf Henrik Andreassen, Fagdirektør, Helse Bergen
15:20 - 15:40 Avslutningsinnlegg, Mimes brønn
 

"Vekstnæring" 
Asbjørn Kristoffersen, Bergens Tidende

15:40 - 15.45

Avslutning
Ole-Gunnar Søgnen, rektor, HiB

16:00

Omvisning i HiB sitt nye omsorgsteknologilaboratorium
Gjennomgang av aktuell omsorgsteknologi.
Grete Oline Hole, førstelektor
Thomas Aasebø, labingeniør
Geir Omar Berland, høgskolelektor

Kun for påmeldte. Busstransport fra rundkjøringen utenfor Campus Kronstad kl 16.00. Bussen returnerer ikke til Kronstad.

Velkommen til omsorgsteknologikonferansen 2016 den 24 mai!