Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Abracadabra

Renovering av bygg

Energioppgradering og miljø

Det finnes et stort potensial for energireduksjoner i eksisterende bygningsmasse. En av de viktigste barrierene for gjennomføring av rehabiliteringprosjekter er ofte finansiering.

Treteknisk Institutt og Høgskolen i Bergen inviterer til fagkonferanse og diskusjon rundt løsninger og utfordringer knyttet til energioppgradering av eksisterende bygningsmasse. 

Program

08:30–09:00 Registrering og velkomst
Kaffe, te og noe å bite i.

09:0009:15 ABRACADABRA: Premisset for prosjektet er at finansiering og prosjektøkonomi er en stor hindring for energioppgradering av bygg. Hvilke utfordringer og muligheter er knyttet til oppgradering av bygg i Europa?
Introduksjon og presentasjon av pågående arbeid ved Kristian Bysheim, prosjektleder, Treteknisk.

09:15–09:45 Påbygg i tre
Presentasjon av ulike løsninger og eksempler på tilbygg.
Thomas Orskaug, Treteknisk

09:45–10:15 Oppgradering av borettslag
Terje Trengereid fra Vestbo presenterer pågående prosjekter på Lynghaug, Rå borettslag og Stranden boliglag.

10:15–10:30 Kaffepause

10:30–10:45 Finansiering av energioppgradering
Vil bli annonsert senere.

10:45–11:05 Energisparing og hygrotermisk masse
Kristine Nore fra Treteknisk presenterer muligheter for energisparing og forbedret innemiljø gjennom valg av byggematerialer.

11:05–11:30 Rehabilitering og etterisolering
Henning Thorsen, Termowood

11:30–12:00 Oppsummering og diskusjon
- Hvilke utfordringer har vi knyttet til energioppgradering?
- Hvilke muligheter har vi for å finansiere energioppgraderinger?
- Hviltke barrierer hindrer slike prosjekter?
- Hvilke løsninger har vi i dag?
- Må vi utvikle nye løsninger?

12:00–13:00 Lunsj

ABRA STAKEHOLDER COMUNITY