Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Seminar om målstyring

Utdanningsforbundet og Senter for utdanningsforskning  inviterer til seminar om målstyring 10. juni på Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen. Initiativet til seminaret kommer fra et nettverk på sosiale medier av lærere, forskere og andre skolevenner.

Program

10.00–10.50: Professor emeritus Svein Sjøberg: Pisafisering av skole og utdanning, En suksesshistorie fra OECD

11.00–11.50: Professor Jan Ubøe: Hvorfor målstyring ikke virker i skolen

12.00–12.45: LUNCH (Kantina)

12.45–13.35: Professor Solveig Østrem: Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt

13.45–14.30: Øystein Imsen, ansatt hos Digitalpedagogene: Skoleutvikling, assessment & accountability - veien videre

Merk: Bidraget til lektor Simon Malkenes måtte dessverre gå ut.

Ordstyrer:
Professor Tom Are Trippestad, Senter for utdanningsforskning

Seminaret er lagt opp med individuelle foredrag og en avsluttende debatt med de ovennevnte foredragsholderne 14.30–15.00.

Fora for felles kunnskapsutvikling

Som et utvidet profesjonsfellesskap er det avgjørende at vi skaper fora for felles kunnskapsutvikling, slik at vi kan medskape den pedagogiske virkeligheten på både en kritisk og konstruktiv måte. Dette seminaret er et bidrag inn i denne kunnskapsutviklingen.

Målgruppe for seminaret

Vi ønsker deltagere fra hele utdanningsfeltet velkommen til dette arrangementet; høgskole/universitet, videregående, grunnskole, barnehage, skolepolitikere og fagavdelinger på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Dette seminaret kan og ha interesse for alle andre som er interessert i å forstå målstyring slik den har utviklet seg til å bli i ulike deler av utdanningssystemet.

Om foredragsholderne

Det kommer en kort presentasjon av hver av foredragsholderne, selv om dette for de fleste er kjente skikkelser som er svært aktive i den offentlige skoledebatten. Dette er distinkte, frittalende og analytisk solide fagpersoner som både er i stand til å gjennomskue og å presentere levedyktige alternativer til målstyringsideologien. En ideologi som i praksis kjennetegnes av å ville overstyre de faglige skjønn som ligger i profesjonen selv.

Hold deg oppdatert på seminarets egen Facebookgruppe her.